Pronájmy

Škola má ještě volné termíny prostorů k pronájmu tělocvičen. Kontaktujte pí Klecanovou – klecanova@zsmikulova.cz.

Na naší škole je možnost pronájmu ke sportovním účelům dvou velkých tělocvičen a zrcadlového sálu. Dále nabízíme školní jídelnu k různým setkáváním, společenským akcím, schůzím bytových družstev. Další možností je pronájem učeben k zájmovým aktivitám.

Informace k pronájmům:

V případě zájmu kontaktujte pana školníka  na tel. čísle 731 913 442, e-mail: skolnik@zsmikulova.cz, nebo paní Klecanovou na tel. čísle 226805730, e-mail: klecanova @zsmikulova.cz.

Ceník od roku 2022/23:

tělocvična 450,- Kč/hod.

zrcadlový sál 450,- Kč/hod.

kuchyňka 350,- Kč/hod.

školní jídelna 600,- Kč/hod.

učebna 250,- Kč/hod.

šatny TV 150,-Kč/hod.

parkoviště 500,-/měsíčně

Před podepsáním smlouvy pošlete vyplněnou závaznou objednávku.

Stáhněte si, děkujeme.

Pro školní rok 2022/23Závazná-objednávka-na-podnájem

Závazná-objednávka-na-parkování-v-areálu-ZŠ-Mikulova-1594

Nabízíme pro zájemce tyto služby:

1) Fitcentrum – kardio: cvičení pod odborným vedením

https://www.facebook.com/fitnessmaxmikulova?fref=ts   
http://www.fitnessmax.cz/

Kruhový trénink

Studiové hodiny s instruktorem, individuální tréninky, kardiocvičení, posilování, protahování, zdravotní cvičení. První hodina zdarma.

Má opět otevřeno v pracovní dny po – pá pro veřejnost od 14:00 hod do 20:00 hod., mimo tuto dobu pouze po osobní domluvě. Přijďte si zacvičit. Přijďte si zvýšit Vaši trénovanost a zlepšit fyzickou kondici.

Fitness nabízí tyto možnosti:

1)      Aerobní vytrvalostní trénink  – 5 stanovišť
2)      Kruhový trénink (aerobní posilování) – 8 stanovišť
3)      Silový a objemový trénink – 10 stanovišť
4)      Relax a protažení: žebřiny, míče, bosu, TER-X

Zadní vchod do školy od fotbalového a tenisového hřiště.
Telefon:  602 233 346, 778 422 687, fitnessmax@email.cz

Těšíme se na Vaši návštěvu.