Parlament

Průběžný harmonogramu školního roku

Stanovy parlamentu Základní školy Mikulova

Respektujeme se – mluví jen jeden, můžeme vyjádřit svůj názor, nebereme ho druhým.

Chodíme včas.

Čteme si průběžně učebnu a koukáme na společnou skupinu: organizační věci k parlamentu, důležité události. Píšeme vždy k věci.

Čteme zápisy z jednání

Hlasování probíhá tak, že můžeme zvolit mezi ano – ne a zdržel/a se. Hlasování vždy nadpoloviční většinou.

Parlamentářem se staneme z třídních voleb. Z parlamentu lze odvolat za neslušné chování, nerespektování ostatních, dlouhodobé nepřítomnosti a nezapojení se do aktivit. Odvolat může koordinátorka s předsedkyní či daná třída.

V parlamentu máme předsedkyni, místopředsedkyni, zapisovatele a vedoucí propagace – volby probíhají na prvních zasedání.

Z každého zasedání je vytvořen zápis, který je dostupný na učebně. Jeho součástí jsou i jednotlivá usnesení.

Na parlamentu může být přítomen učitel naší školy.

 

2. – 29. září: předvolební kampaň, volby ve třídách

říjen: slavnostní uvedení do funkce (5. říjen), u parlamentu I. stupně seznámení se s fungováním parlamentu a mezi jednotlivými členy, u parlamentu II. stupně stanovení cílů na školní rok, seznamování a tmelení kolektivu, pravidla (stanovy) fungování parlamentu, rozdělení rolí v týmu.

18. – 20. října bude výjezd parlamentářů na Sázavu, kde se budeme tmelit a plánovat akce pro školu.

Další akce budou průběžně doplňovány na základě práce školního parlamentu.

Fungování školního parlamentu

V našem žákovském parlamentu se scházejí žáci od 2. ročníku, kteří jsou každoročně v září zvoleni ve svých třídách za zástupce třídních kolektivů, a pod vedením koordinátorek Michaely Pacherové a Petry Kozlíkové se snaží změnit školu tak, aby se v ní všichni cítili lépe.

Žákovský parlament má u žáků rozvíjet některé klíčové kompetence a dovednosti, jako je například naslouchání, diskutování, umění prezentace, rozvoj organizačních schopností atd. Hlavním úkolem parlamentu je však podporovat žáky k participaci na dění ve škole a učit je principům zastupitelské demokracie.

Náš školní parlament:

  • realizuje vlastní projekty vedoucí ke změně klimatu školy
  • komunikuje s vedením školy a s učiteli
  • přináší připomínky a náměty ze tříd, informuje třídy o dění ve škole (výměna informací mezi třídou a parlamentem přes zvolené zástupce)
  • interně pracuje na zlepšení dovedností členů parlamentu, aby byli schopnými zástupci tříd a efektivně plnili svou roli v ŽP
  • interně prochází nezbytnými „parlamentními aktivitami“ jako jsou volby, rozdělení rolí, formulace pravidel, propagace činnosti, reflexe
  • stupeň se schází 1x měsíčně, II. stupeň – akční skupinka 3x měsíčně

V minulých letech jsme vytvořili Virtuálního průvodce školou https://www.youtube.com/watch?v=OyPU0fZERsM&t=217s, poděkování zdravotníkům https://www.youtube.com/watch?v=k_NB0sEFK8A&list=PLoW6b8I97Cu6g2Hls7jpfvVyFUb0fGiAv&index=6 či reklamu na školní oblečení https://www.youtube.com/watch?v=gBeVU88r0Zg&list=PLoW6b8I97Cu6g2Hls7jpfvVyFUb0fGiAv&index=1 .

Ve školním roce 2021/22 byly realizovány tyto akce Mikulka_Akční Parlament

Jako škola jsme zapojeni do Sítě Škol pro demokracie organizace CEDU.

parlament_edited01-1    parlament_edited02-1