Kontakty na učitele

Základní škola, Praha 4, Mikulova 1594

Adresa: Mikulova 1594, Praha 4, 149 00
IČO: 61388459
IZO: 0102113131
Č. účtu: ČS 2000811339/0800
Tel./fax: 226 805 711, 226 805 739
E-mail: info@zsmikulova.cz

číslo datové schránky:  xnbveqm

pověřenec: Petr Štětka  – petr.stetka@moore-czech.cz, M +420 734 647 701, T +420 227 031 495

Jak komunikovat v rámci struktury školy

Rodič a učitel

  • rodič osloví konkrétního učitele, se kterým potřebuje něco řešit (neoslovuje ihned vedení školy)
  • v případě, že se nezdaří domluva, osloví rodič vedení školy

Žák a učitel

    • žák osloví konkrétního učitele
    • v případě, že se nezdaří domluva, osloví třídního učitele
    •  v případě, že se nezdaří domluva, osloví žák (nebo rodič) vedení školy

Když rodiče děkují učiteli, chválí učitele, zaměstnance školy – vždy dávají vedení školy do kopie.

Třídní schůzky
Cílem schůzek je hromadně informovat rodiče o různých organizačních záležitostech týkajících se třídy, školy. Setkání není určeno pro jednání o nepřítomném učiteli. Dotazy tohoto typu patří do strategie viz výše. V případě problémů doporučujeme nečekat na třídní schůzky, ale věc řešit ihned.

Proti Rozhodnutí ředitelky školy lze podat opravný prostředek: je možno podat odvolání ke krajskému úřadu ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí. Odvolání se podává prostřednictvím Základní školy Praha 4, Mikulova 1594 k Magistrátu hl. města Prahy – odboru školství. Toto odvolání podejte přímo ředitelce školy, a to písemně.

Lhůta pro vyřízení žádostí se řídí zákonem. Žádosti jsou vyřizovány bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od podání žádosti.

Školní rok 2021/2022

Kontakty na jednotlivé zaměstnance

Mgr. Michaela Pacherová – ředitelka školy

Mgr. Petra Zelená – zástupkyně ředitelky, výchovná poradkyně

Mgr. Marie Mašková – zástupkyně ředitelky, kariérové poradenství

Mgr. Petra Kozlíková – zástupkyně ředitelky oblast prevence

Mgr. Zuzana Bachurova – podpůrná opatření 1. stupně

Andrea Forgácsová– hospodářka školy

Klecanová Jana – personalistiky, fakturace – 226 805 730

V případě potřeby volejte na tel č. 226805711 a budete přepojeni. Přímou linku na třídního učitele mají žáci v žákovských knížkách.

Třídní učitelé 2021/22 – upravujeme

1.A Studničková Markéta
1.B Mikešová Eva
1.C Zelená Petra
2.A Švorcová Adriana  
2.B Partyková Veronika
2.C Černocká Dagmar
3.A Bachurová Zuzana
3.B Šimandlová Hana
3.C Bartůňková Markéta
4.A Hyánková Jana
4.B Růžička Miloslav
4.C Miková Zuzana
5.A Fabianková Kristýna
5.B Širlová Veronika
5.C Nytrová Lucie
6.A Janžurová Dominika
6.B Kozliková Petra
6.C Štylerová Hana
7.A Řezníková Blanka
7.B Houdková Vilma
7.C Ondrová Radka
8.A Dobrovolný Jan
8.B Hrnčiřík Lukáš
8.C Kolocová Iveta
8.D Kuchaříková Gábina
9.A Hanák Rudolf
9.B Benešová Eva
9.C Mašková Marie

 Kontakty a konzultační hodiny pro rodiče 2021/22 – upravujeme

Všichni zaměstnanci školy mají své pracovní emaily ve tvaru prijmeni@zsmikulova.cz , které slouží ke komunikaci s rodiči, žáky a veřejností.

Konzultační hodiny neznamenají, že daný učitel je přítomen. Rodič se musí objednat.

PŘÍJMENÍ A JMÉNO DEN HODINA
Pacherová Michaela středa 14 – 16
Zelená Petra středa 14 – 16
Mašková Marie středa 14 – 16
Kozlíková Petra úterý 14 – 16
Bachurová Zuzana pondělí 14 – 15,30
Bartůňková Markéta středa 14 – 16
Benešová Eva pondělí  14 – 16
Brna Stanislav středa 14 – 15
Černocká Dagmar středa 15 – 16
Dlabal Ladislav středa  14 – 16
Dobrovolný Jan   středa 14 – 16
Fabianková Kristýna středa  15 – 16
Fialová Monika středa 15 – 16
Habermannová Eva středa 14 – 15
Hanák Rudolf středa 15 – 16
Houdková Vilma středa  15 – 16
Hrdý Jakub středa  13,30 – 15
Hrnčiřík Lukáš středa  16 – 17
Miková Zuzana středa 14 – 16
Hyánková Jana středa  15 – 16
Chudíková Veronika středa 14 – 15
Janžurová Dominika úterý 14 – 15
Klasnová Lenka čtvrtek 15,30 – 16
Kolocová Iveta úterý 15 – 16,30
Kozlová Jana pondělí 15 – 16
Kučerová  Bibiana pondělí  15 – 16
Kuchaříková Gabriela pondělí 14,30 – 15,30
Liubynska Vitalina středa 14 – 15
Mikešová Eva středa 14 – 16
Mikulová Hana středa  14 – 15
Nytrová Lucie středa 15 – 16
Ondrová Radka úterý 15,30 – 16,30
Partyková Veronika středa 14 – 16
Růžička Miloslav úterý 14 – 16
Řezník Martin středa 14 – 15
Řezníková Blanka středa 14 – 15
Říšová Jana středa 14 – 16
Schejbal Radek pondělí 13,30 – 15
Studničková Markéta pátek 14 – 16
Šimandlová Hana středa 14 – 16
Štěpánová Vendulka po dohodě  
Širlová Veronika středa 14 – 15
Štylerová Hana čtvrtek 15 – 16
Švorcová Adriana středa 15 – 16
Tučková Jana středa 14 – 15,30
Viter Inna středa 14 – 16
Vítková Daniela úterý 15 – 16
Vogelová Olga středa 15 – 16
Herinková Markéta dle dohody