Kontakty na učitele

Základní škola, Praha 4, Mikulova 1594

Adresa: Mikulova 1594, Praha 4, 149 00
IČO: 61388459
IZO: 0102113131
Č. účtu: ČS 2000811339/0800
Tel./fax: 226 805 711, 226 805 739
E-mail: info@zsmikulova.cz

číslo datové schránky:  xnbveqm

pověřenec: Petr Štětka  – petr.stetka@bdo.cz, +420734 647 701

Jak komunikovat v rámci struktury školy

Rodič a učitel

  • rodič osloví konkrétního učitele, se kterým potřebuje něco řešit (neoslovuje ihned vedení školy)
  • v případě, že se nezdaří domluva, osloví rodič vedení školy

Žák a učitel

    • žák osloví konkrétního učitele
    • v případě, že se nezdaří domluva, osloví třídního učitele
    •  v případě, že se nezdaří domluva, osloví žák (nebo rodič) vedení školy

Když rodiče děkují učiteli, chválí učitele, zaměstnance školy – vždy dávají vedení školy do kopie.

Třídní schůzky
Cílem schůzek je hromadně informovat rodiče o různých organizačních záležitostech týkajících se třídy, školy. Setkání není určeno pro jednání o nepřítomném učiteli. Dotazy tohoto typu patří do strategie viz výše. V případě problémů doporučujeme nečekat na třídní schůzky, ale věc řešit ihned.

 

Školní rok 2019/2020

Kontakty na jednotlivé zaměstnance

Mgr. Michaela Lipertová – ředitelka školy

Mgr. Petra Zelená – zástupkyně ředitelky, výchovná poradkyně

Mgr. Marie Mašková – zástupkyně ředitelky

Mgr. Lucie Kudláčková – karierové poradenství

Mgr. Zuzana Bachurova – podpůrná opatření 1. stupně

Štěpánka Pospíšilová – zástupkyně ředitelky pro ekonomický obor – archiv, majetek školy

Klecanová Jana – personalistiky, fakturace – 226 805 730

Mgr. Petra Kozlíková – metodik prevence

V případě potřeby volejte na tel č. 226805711 a budete přepojeni. Přímou linku na třídního učitele mají žáci v žákovských knížkách.

Třídní učitelé 2019/20

1.A Dvořáková Hana
1.B Šimandlová Hana
1.C Bartůňková Markéta
2.A  Hyánková Jana
2.B Wurmová Alena
2.C Studničková Markéta
3.A Fabianková Kristýna
3.B Černocká Dagmar
3.C Nytrová Lucie
4.A Bachurová Zuzana
4.B Kozliková Petra
4.C Zelená Petra
5.A Švorcová Adriana
5.B Širlová Veronika
5.C Růžička Miloslav
5.D Andrlová Dominika
6.A Dobrovolný Jan
6.B Hrnčiřík Lukáš
6.C Kolocová Iveta
6.D Chvojková Adéla
7.A Hanák Rudolf
7.B Kudláčková Lucie
7.C Mašková Marie
8.A Ondrová Radka
8.B Klasnová Lenka
8.C Štylerová Hana
9.A Řezníková Blanka
9.B Dlabal Ladislav

 Kontakty a konzultační hodiny pro rodiče 2019/20 – upravujeme

Všichni zaměstnanci školy mají své pracovní emaily ve tvaru prijmeni@zsmikulova.cz , které slouží ke komunikaci s rodiči, žáky a veřejností.

Konzultační hodiny neznamenají, že daný učitel je přítomen. Rodič se musí objednat.

PŘÍJMENÍ A JMÉNO DEN HODINA
Lipertová Michaela středa 14 – 16
Zelená Petra středa 14 – 16
Mašková Marie středa 14 – 16
Benešová Eva  čtvrtek 14 – 16
Brna Stanislav  úterý 15,20 – 17,20
Dlabal Ladislav pondělí 14 – 17
Dobrovolný Jan středa 14 – 16
Habermannová Eva středa 14 – 15
Hanák Rudolf středa 14 – 15
Hlaváčková Jana  úterý 15,30 – 16,30
Hofmanová Eliška středa 14 – 16
Houdková Vilma úterý 14 – 15
Hrnčík Lukáš pondělí 15,30 – 16,30
Klasnová Lenka pondělí 15,30 – 16,30
Kolocová Iveta pondělí 15 – 16,30
Kučerová  Bibiana úterý 14,30 – 15,30
Kudláčková Lucie středa 16 – 17
Liubynska Vitalina úterý 13 – 15
Ondrová Radka pondělí 14 – 16
Pospíchalová Hana pondělí 14,30 – 15,30
Řezník Martin úterý 14 – 16
Řezníková Blanka středa 14 – 16
Štrbíková Ludmila úterý 15,30 – 16
Štylerová Hana pondělí 15 – 16
Tučková Jana středa 14 – 16
Chudík Jan
Chvojková Adéla úterý 14 – 16
Herinková Markéta dle dohody
Andrlová Dominika středa 14 – 16
Bachurová Zuzana pondělí 14 – 16
Bartůňková Markéta středa 14 – 16
Černocká Dagmar středa 14 – 16
Dvořáková Hana středa 14 – 16
Fabianková Kristýna středa 14 – 16
Hyánková Jana středa 14 – 16
Chudíková Veronika středa 14 – 15
Kozlíková Petra úterý 15 – 17
Štefaník David středa 14 – 16
Kuchaříková Gabriela úterý 14,30 – 16,30
Nytrová Lucie středa 14 – 16
Růžička Miloslav úterý 14 – 16
Studničková Markéta pátek 14 – 16
Šimandlová Hana středa 14 – 16
Švorcová Adriana čtvrtek 14,30 – 16,30
Šedivá Karolína úterý 14 – 16
Wurmová Alena pondělí 14 – 15,30
Štěpánová Vendulka
 Michovská Kristýna