ESIF

Od 1.5.2019 – 31.12.2019 je naše instituce realizátorem projektu „Modernizace základní školy Mikulova“ s registračním číslem CZ.07.4.67/0.0/0.0/17_054/0001086, který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt  řeší nevyhovující vzdělávací prostory pro výuku polytechnické výchovy. V rámci projektu tak dojde k modernizaci odborné učebny Cvičná kuchyňka. Celková výše podpory činí 617.684,42,- Kč.

vyzva-20-a

 

Od 1.5.2015 – 31.12.2018 je naše instituce realizátorem projektu „Vybudování multifunkční učebny“ s registračním číslem CZ.02.3.67/0.0/0.0/16_036/0000545, který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt  řeší nevyhovující vzdělávací prostory pro výuku cizích jazyků, v rámci projektu tak dojde k modernizaci specializovaných učeben. Celková výše podpory činí 2.412.438,96,- Kč.

vyzva-20-a

Od 1.9.2018 – 31.8.2020 je naše instituce realizátorem projektu „Společně to dokážeme II“ s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0009674 který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt je zaměřen na personální podporu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání žáků, podporu kurikulárních i rozvojových aktivit, aktivit rozvíjejících ICT,  i na vzájemnou spolupráci pedagogů. Celková výše podpory činí 1.937.419,- Kč.

http://www.msmt.cz/uploads/OP_VVV/Pravidla_pro_publicitu/logolinky/Logolink_OP_VVV_hor_barva_cz.jpg

______________________________________________________________

Od 1.9.2016 – 31.8.2018 je naše škola realizátorem projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_023/0002712 Společně to dokážeme, který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt je zaměřen na omezování a prevenci předčasného ukončování školní docházky a podpory rovného přístupu ke kvalitním programům školního rozvoje, k primárnímu vzdělávání a rovněž možnostem formálního a neformálního vzdělávání.

Celková výše podpory činí 1.607.869,- Kč.

http://www.msmt.cz/uploads/OP_VVV/Pravidla_pro_publicitu/logolinky/Logolink_OP_VVV_hor_barva_cz.jpg

 spolecne-to

This entry was posted in Aktuality, Důležité. Bookmark the permalink.