Školní rok

Školní rok 2022/2023

VÝZNAMNÉ TERMÍNY

Zahájení školního roku:  1. 9. 2022
Ukončení výuky 1. pololetí:  31. 1. 2023
Ukončení výuky 2. pololetí:  30. 6. 2023
Podzimní prázdniny:  26. 10. + 27. 10. 2022
Vánoční prázdniny:  23. 12. 2022 – 2. 1. 2023
Pololetní prázdniny:  3. 2. 2023
Jarní prázdniny:  13. 3. – 17. 3. 2022
Velikonoční prázdniny:   6. 4. 2023
Hlavní prázdniny:   1. 7.  – 31. 8. 2023
Odevzdání plánů výuky tříd:  do 19. 9. 2022
Odevzdání tem. plánů zájm. útvarů:  do 27. 9. 2022
Schůzky předmětových komisí, MS:  nejméně 4x ve školním roce
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ:  po domluvě s vedením školy
Zápis do 1.tříd:  12. a 13. 4. 2023
Projektové dny:  15. a 16. 11. 2022
Jarmark:  21. 9. 2022
   

Pedagogické rady:

Zahajovací: 25. 8. 2022
Čtvrtletní : 23. 11. 2022
Pololetní: 18. 1. 2023
Tříčtvrtletní: 19. 4. 2023
Závěr školního roku: 21. 6. 2023
Závěrečná: 30. 6. 2023
Provozní porady:  před ped. radami, dále aktuálně dle potřeby
Třídní schůzky:
vždy středa – 17,30 – (16,30 – důvěrníci SRPŠ): 14. 9. 2022, 23. 11. 2022, 19. 4. 2023

Všichni učitelé mají vypsány také své konzultační hodiny – přehled na webu školy. Schůzku nutno předem domluvit s příslušným vyučujícím.      

Kohezní program 6. třídy:   září, říjen
Lyžařský výcvik:   únor – březen
Školy v přírodě: září – říjen, duben – květen
Poznávací exkurze (třídní výlety): květen, červen
Ředitelské volno: 18. 11., 22. 12. a 9. 5. – (DVPP) další dle potřeby provozu školy.