Školní rok

Školní rok 2019/2020

VÝZNAMNÉ TERMÍNY

Zahájení školního roku:  1.9.2019 (do školy 2.9.2019)
Ukončení výuky 1. pololetí:  31. 1. 2020
Ukončení výuky 2. pololetí: 30. 6. 2020
Podzimní prázdniny: 29. 10. + 30. 10. 2019
Vánoční prázdniny: 23. 12. 2019 – 3. 1. 2020
Pololetní prázdniny: 31. 1. 2020
Jarní prázdniny: 17. – 21. 2. 2020
Velikonoční prázdniny: 9. 4. 2020
Ukončení školního roku: 30. 6. 2020
Hlavní prázdniny: 1. 7.  – 31. 8. 2020
   
Odevzdání plánů výuky tříd: 18. 9. 2019
Odevzdání tem. plánů zájm. útvarů: 25. 9. 2019
Schůzky předmětových komisí, MS:  nejméně 4x ve školním roce
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ:  po dohodě s vedením školy
Zápis do 1.tříd:  
Projektové dny:  13. a 14. 11. 2019

Pedagogické rady:

Zahajovací: 26. 8. 2019
Čtvrtletní : 27. 11. 2019
Pololetní: 22. 1. 2020
Tříčtvrtletní: 22. 4. 2020
Závěr školního roku: 22. 6. 2020
Závěrečná: 30. 6. 2020
Provozní porady:  vždy ve středu – před pg radami, dále aktuálně dle potřeby
Třídní schůzky:
vždy středa – 17,30 – (16,30 – důvěrníci SRPŠ): 18. 9. 2019, 27. 11. 2019, 22. 4. 2020

Všichni učitelé mají vypsány také své konzultační hodiny – přehled na webu školy. Schůzku nutno předem domluvit s příslušným vyučujícím.      

Kohezní program 6. třídy: září
Lyžařský výcvik:   únor – březen
Školy v přírodě:   květen
Poznávací exkurze (třídní výlety): květen, červen
Ředitelské volno: 6. a 7. 5. (DVPP) – další dle potřeby provozu školy zrušeno, přesunuto na 29. a 30.6. 2020