Školní rok

Školní rok 2020/2021

VÝZNAMNÉ TERMÍNY

Zahájení školního roku:  1.9.2020 
Ukončení výuky 1. pololetí:  28. 1. 2021
Ukončení výuky 2. pololetí: 30. 6. 2021
Podzimní prázdniny: 29. 10. + 30. 10. 2020
Vánoční prázdniny: 23. 12. 2020 – 3. 1. 2021
Pololetní prázdniny: 29. 1. 2021
Jarní prázdniny: 22. – 28. 2. 2021
Velikonoční prázdniny: 1. 4. 2021
Ukončení školního roku: 30. 6. 2021
Hlavní prázdniny: 1. 7.  – 31. 8. 2021
   
Odevzdání plánů výuky tříd: do 16. 9. 2020
Odevzdání tem. plánů zájm. útvarů: do 25. 9. 2020
Schůzky předmětových komisí, MS:  nejméně 4x ve školním roce
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ:  po domluvě s vedením školy
Zápis do 1.tříd: 7. a 8. 4. 2021 
Projektové dny: 10. a 11. 11. 2020

Pedagogické rady:

Zahajovací: 24. 8. 2020
Čtvrtletní : 25. 11. 2020
Pololetní: 20. 1. 2021
Tříčtvrtletní: 21. 4. 2021
Závěr školního roku: 21. 6. 2021
Závěrečná: 30. 6. 2021
Provozní porady:  před ped. radami, dále aktuálně dle potřeby
Třídní schůzky:
vždy středa – 17,30 – (16,30 – důvěrníci SRPŠ): 16. 9. 2020, 25. 11. 2020, 21. 4. 2021

Všichni učitelé mají vypsány také své konzultační hodiny – přehled na webu školy. Schůzku nutno předem domluvit s příslušným vyučujícím.      

Kohezní program 6. třídy: září
Lyžařský výcvik:   únor – březen
Školy v přírodě:   v tomto roce neproběhnou
Poznávací exkurze (třídní výlety): květen, červen
Ředitelské volno: 16. 11. a 7. 5. (DVPP) další dle potřeby provozu školy