Školní rok

Školní rok 2021/2022

VÝZNAMNÉ TERMÍNY

Zahájení školního roku:  1.9.2021
Ukončení výuky 1. pololetí:  31. 1. 2022
Ukončení výuky 2. pololetí:  30. 6. 2022
Podzimní prázdniny:  27. 10. + 29. 10. 2021
Vánoční prázdniny:  23. 12. 2021 – 2. 1. 2022
Pololetní prázdniny:  4. 2. 2022
Jarní prázdniny:  7. 3. -13. 3. 2022
Velikonoční prázdniny:  14. 4. 2022
Ukončení školního roku:  30. 6. 2022
Hlavní prázdniny:  1. 7.  – 31. 8. 2022
   
Odevzdání plánů výuky tříd: do 15. 9. 2021
Odevzdání tem. plánů zájm. útvarů: do 24. 9. 2021
Schůzky předmětových komisí, MS:  nejméně 4x ve školním roce
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ:  po domluvě s vedením školy
Zápis do 1.tříd:  6. a 7. 4. 2022
Projektové dny:  15. a 16. 11. 2021

Pedagogické rady:

Zahajovací: 25. 8. 2021
Čtvrtletní : 24. 11. 2021
Pololetní: 19. 1. 2022
Tříčtvrtletní: 20. 4. 2022
Závěr školního roku: 20. 6. 2022
Závěrečná: 30. 6. 2022
Provozní porady:  před ped. radami, dále aktuálně dle potřeby
Třídní schůzky:
vždy středa – 17,30 – (16,30 – důvěrníci SRPŠ): 15. 9. 2021, 24. 11. 2021, 20. 4. 2022

Všichni učitelé mají vypsány také své konzultační hodiny – přehled na webu školy. Schůzku nutno předem domluvit s příslušným vyučujícím.      

Kohezní program 6. třídy:   září, říjen
Lyžařský výcvik:   únor – březen
Školy v přírodě:   dle dané epidemiologické situace 
Poznávací exkurze (třídní výlety): květen, červen
Ředitelské volno: 18. 11. a 19. 11. (DVPP) další dle potřeby provozu školy – přidáno: 27.9.2021