O ŠKOLE

Vize školy

 Vytváření bezpečného prostředí k učení a k rozvoji klíčových kompetencí každého žáka.

  • učit se je přirozené – rozvoj vnitřní motivace
  • každý (učitel i žák) je zodpovědný za své učení a chování
  • respektování potřeb každého žáka – individuální podpora
  • poskytování cílené zpětné vazby, která pomáhá učení a rozvoji osobnosti
  • zajištění bezpečného prostředí
  • práce s chybou – chyba jako nástroj růstu
  • vzájemná spolupráce a pomoc
  • otevřenost školy – rodič, zřizovatel, veřejnost
  • nabídka mimoškolních aktivit
  • kvalitní materiální a technické vybavení školy

Mgr. Michaela Pacherová, ředitelka školy