O škole

Základní škola, Praha 4, Mikulova 1594

Adresa: Mikulova 1594, Praha 4, 149 00
IČO: 61388459
IZO: 0102113131
Č. účtu: ČS 2000811339/0800

Tel./fax: 226 805 711, 226 805 739
E-mail: info@zsmikulova.cz

Žákovský parlament

Na naší škole pracuje žákovský parlament, který se skládá ze dvou zástupců z každé třídy od druhého ročníku. Parlamentáři na schůzkách řeší aktuální problémy a připomínky žáků k chodu školy, pomáhají s organizací různých akcí.

parlament_edited01-1

Od školního roku 2019/20 jsme začali pracovat ještě v rámci tzv. Akční skupiny parlamentářů, kteří se schází každý týden .

parlament_edited02-1

 

Naše škola je zapojena do projektů:

Výzva č. 20OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA – PÓL RŮSTU ČR

Od 1.5.2015 – 31.12.2018 je naše instituce realizátorem projektu „Vybudování multifunkční učebny“ s registračním číslem CZ.02.3.67/0.0/0.0/16_036/0000545, který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt  řeší nevyhovující vzdělávací prostory pro výuku cizích jazyků, v rámci projektu tak dojde k modernizaci specializovaných učeben. Celková výše podpory činí 2.412.438,96,- Kč.

vyzva-c-20-logo-jpg1

 

Certifikát o členství v ČAŠMP

Rodiče vítáni

Skutečně zdravá škola

Ředitel naživo

Škola pro demokracii

Ovoce do škol

Dotované školní mléko