Prevence

Školní metodička prevence

Školní metodičku prevence máme na škole proto, aby se podílela na vytváření dobrého a bezpečného klimatu školy, zabývala se rizikovým chováním žáků naší školy a nacházela pravou podporu pro ty, kteří ji potřebují.

Na začátku školního roku vytváří Preventivní program školy, ve kterém plánuje preventivní programy a aktivity pro učitele i žáky. Zajišťuje programy selektivní primární prevence, které vedou k zamezení a zmírnění již existujících projevů rizikového chování v jednotlivých třídách. Pomáhá učitelům metodicky vést třídnického hodiny a průběžně hledá vhodnou podporu pro odstranění rizikového chování.

Preventivní program: PPS_2022_23_ZSMikulova

Řešení šikany a kyberšikany

Postup řešení šikany a kyberšikany vychází z Krizového plánu při řešení šikanování (Metodický pokyn MŠMT řešení šikanování, 2016) a je součástí Preventivního plán školy.

Při podezření na nevhodné chování ze strany spolužáků doporučujeme co nejdříve kontaktovat třídního učitele, případně rovnou školní metodičku prevence (kozlikova@zsmikulova.cz).

Více informací k tématu naleznete na těchto stránkách https://nevypustdusi.cz/2019/09/18/sikana-ve-skole-nenechte-to-byt/

Poradenství

V rámci spolupráce s výchovnou poradkyní a školní psycholožkou můžeme poradit i v dalších oblastech rizikového chování v oblasti poruch příjmu potravy, sebepoškozování či například závislostního chování.

Žáci se mohou na školní metodičku prevence obrátit každý den v době výuky (pavilon B nahoře, dveře vedle ředitelny či odchytem na chodbě).

 

Spolupracujeme s..

V rámci realizace preventivních aktivit spolupracujeme s následujícími externími zajišťovateli:

Jules a Jim: programy všeobecné a selektivní prevence – https://julesajim.cz/prace_se_tridou/

Městská policie: dopravní výchova, první pomoc, požární prevence –  https://mppraha.cz/prevence-mp-2

Banal fatal: prevence úrazu – https://banalfatal.cz/

Fakescape: úniková hra na témata z mediální výchovy –  https://www.fakescape.cz/

Post Bellum: zážitkové workshopy zaměřené na prevenci xenofobie a rasismu – https://www.postbellum.cz/co-delame/workshopy/

Proxima sociale: nízkoprahový klub a terénní programy https://www.proximasociale.cz/programy-pro-deti-a-mladez/