Družina

Vratka za březen 2020

Vážení rodiče, na účet Vám dorazí částka 205,- Kč – vratka za ŠD za březen 2020 (poměrná část).

Platba na 2.pololetí 20/21

Za 2.pololetí platí ŠD:  1. a 2. třídy + PT platit za 2. pololetí pouze 1140,- Kč, 3. až 5. třídy zatím neplaťte – nevíme, kdy se družina zase rozjede a kolik částka bude.

Informace o nás

Telefon: 226 805 711 po ohlášení budete přepojeni do družiny, nebo přímo 226 805 738 – ZŘ pro ŠD Mgr. Petra Zelená, mobil: 775 130 516 – zvedá paní vychovatelka.

Školní rok 2020/21 -všichni žáci, kteří podali žádost o přijetí do ŠD byli přijati.

Důležité

Platba za ŠD je za každý měsíc, a to i v případě, že žák navštíví ŠD v daném měsíci pouze jeden den – vyplývá ze zákona. Pokud chcete dítě ze ŠD odhlásit, je nutné toto učinit písemně k rukám ředitelky školy. Jiný způsob odhlášky není možný. Děkujeme za spolupráci.

Ranní družinu máme od 6.15 do 8.00 hod. – příjem dětí do ranní družiny končí v 7.20 hod.
Po vyučování si naše paní vychovatelky převezmou děti a odpolední provoz končí v 18.00 hod.

Podle počtu přihlášených dětí z 1.stupně vytvoříme jednotlivá oddělení.

Vyzvedávání dětí po obědě je možné v těchto časech:
děti končící v 11.40 – po 4. vyučovací hodině si rodiče můžou vyzvednout od 12.40 hod.
děti končící ve 12.35 – po 5 vyučovací hodině si rodiče můžou vyzvednout od 13.30 hod. Pobyt v jídelně nemůžeme uspěchat a všechny děti necháváme v klidu naobědvat.

Děti jsou rodičům předávány po zazvonění na správný zvonek u vstupních dveří vždy proti propouštěcí průkazce, kterou je nutno bez vyzvání předložit službu konající paní vrátné nebo paní vychovatelce. Na této průkazce bude fotka dítěte pro lepší identifikaci dětí. Průkazky jsou přenosné a rodiče si jich mohou vyzvednout tolik, kolik  pro  vyzvedávání dětí do  budou potřebovat, tedy např. i pro babičku, bratra a pod.

Od 14.15 do 15.30 máme odpolední aktivity, hrajeme si na zahradě, chodíme na vycházky a k našemu sportovnímu vyžití využíváme i přilehlá hřiště s herními prvky.

Od 15.30 hod. je možno děti vyzvedávat u vstupních dveří opět po zazvonění na správný zvonek. Děti se v této době již slučují pouze do heren v přízemí pavilonu K. Jak jsou oddělení slučována a na který zvonek mají rodiče zvonit, se dočtete každý den na vstupních dveřích. V případě hezkého počasí budeme na školním hřišti i po svačině.

Zájem o docházku žáka v době prázdnin: písemnou žádost je nutno podat ŘŠ nejpozději 3 týdny před danými prázdninami, jinak nelze provoz ŠD zajistit a provoz ŠD bude přerušen.

Děkujeme za pochopení.

Uvolněnka- družina

Fotogalerie:

2019/20

Masopustní rej

Fešák Píno se svými kamarády

Invalid Displayed Gallery

Vánoce

Jako každý rok jsme čekali na Ježíška a …

Invalid Displayed Gallery

Ježíšek ve družince

Ježíšek letos na opět nezapomněl. Děti k novému hracímu domečku ještě dostaly krásná auta, míchačku, bagr, hračky na písek i na sportování. 

Invalid Displayed Gallery

 dig

Vánoční zpívání

Invalid Displayed Gallery

Vánoční dílničky

img-20191213-wa0000 img-20191213-wa0001 img-20191213-wa0002

Vědomostní hra zaměřená na podzim. 

Konečně jsme se dočkali větru 🙂

13.9. jsme navštívili v rámci Dnů Prahy 11 hasičskou stanici na Chodově, kde si děti mohly vyzkoušet techniku hasičského sboru a dozvědět se spoustu zajímavosti od místních hasičů.

2018/19

Masopust

Opět jsme oslavili Masopust tak, jak se patří – básničky, písničky a tanec. Všem se dařilo a všem se líbilo.

Lampionový průvod

Opět jsme vyrazili s lampiony, letos jsme urazili 1,8 km a na konci na všechny čekala odměna. Užili si to velcí i malí a již se všichni těší na další rok.

Velké poděkování patří paní vychovatelce Marcelce V. – děkujeme, bylo to dobré 🙂

Představení IZS

Všem se moc líbilo a užili jsme si to.

2017/18

Kreativitu lze využít všude – toto vymyslely děti v družince, pracovaly bez pomoci dospělých.

2016/17

Aby nám nebylo horko

Velikonoční dílny

Malá ukázka z našich dílniček 🙂

Ukázka kriketu

Filmové představení

moc se nám líbilo

Masopust 2017

O trošičku později, ale o to víc radostněji jsme oslavili letošní MASOPUST. Paní vychovatelky s velkou pomocí pí Pokorné nacvičili s dětmi vystoupení a připravili masky. Všem se akce moc líbila a věříme, že příští rok bude zase.

Stolní hry v družině

Dnes nám ve školní družině jedna z maminek, paní Čechová, zprostředkovala ukázku stolních her. Moc se nám hraní líbilo a bavilo nás. Těšíme se, až i druhá polovina dětí z družinky si také pohraje. O hrách si budeme povídat.

Bobování

Ježíšek v ŠD

Ježíšek nezapomněl ani na děti ze školní družinky a nadělil jim nové hry a stavebnice v hodnotě téměř 22 000,- Kč. Radost byla veliká!

Lampiónový průvod

Letos jsme opět vyrazili s lampiónky kolem školy. Počasí nám přálo a na konci cesty na všechny čekalo překvapení. Podle úsměvů na tvářích se všem líbilo.

Den bezpečnosti

Děti měly možnost prohlédnout si vybavení bezpečnostních složek české republiky (policie, městská policie, záchranná služba a hasiči).Pro děti bylo připravenou mnoho her a ukázek. U stánku policie si mohly zkusit vyplnit test Jak se chovat na ulici. Záchranná služba dětem připravila ukázku První pomoci. Hasiči dětem ukázali vybavení, které potřebují při zásahu.

Cirkus

2015/16

Kuličkiáda

Zatím přinášíme pouze fotodokumentaci, bližší info dodáme.

Začalo svítit sluníčko

Vzpomínka na Velikonoce

OBĚD V MODRÉ

Romaneto

Čokoládovna 2

Čokoládovna

Maškary

Masopust jsme si připomněli pomasopustním rejem. Počasí nám přálo, sluníčko se na nás smálo. Všem děkujeme.

V družince se nenudíme

Na posledním sněhu?

Bobování – zatím nám zima přeje :-))

Prosíme, dejte dětem potřebné vybavení. Některé nemají rukavice, šusťáky apod. Děkujeme.

Bobování – snad ne poslední 🙂

Mikulákovi na Mikulce