Aktuality

Školní rok 2022/2023

Akce žákovského parlamentu

Rozsviťme Ukrajinu – v tomto týdnu vybíráme baterky a baterie, které předáme, aby byly dopraveny na Ukrajinu. Přispět můžete i termo prádlem (pro děti i dospělé). Děkujeme.

Ukliďme Česko – škola se zapojí do této celostátní akce – 1.4. v 9,00 hodin se sejdeme před školou (děti, zaměstnanci a zváni jsou i rodiče) a uklidíme areál a okolí školy. Těšíme se.

Prosíme všechny, kdo přijdou o vyplnění krátkého dotazníku. Potřebujeme vědět počet účastníků, abychom připravili pomůcky. Děkujeme.

Dotazník:

https://forms.gle/YkMoRvUyzG1x48CG7

 

Nabídka na jarní prázdniny – FOX CAM CLUB

                     

Opatření ke zmírnění dopadu inflace 

Základní podmínky pro ZŠ:

OPATŘENÍ č. 1 – STRAVNÉ, OPATŘENÍ č. 3 – DRUŽINY A KLUB, OPATŘENÍ č. 4 – FOND SOLIDARITY

 Oprávněným žadatelem o prominutí vybraných úplat je žák prostřednictvím zákonného zástupce.

Žádosti na předepsaném formuláři ke stažení stránky MHMP (je pro ŠD, ŠJ a další pro Fond solidarity): 

https://pomocprazanum.praha.eu/cz/uvod

https://pomocprazanum.praha.eu/cz/balicek-skolstvi

Žádost prominutí stravné, ŠD zde stravné a ŠD

Žádost Fond solidarity zde FOND SOLIDARITY

Žadatel, který žádost podává, musí mít trvalý pobyt v hl. m. Praze.

Žadatel musí splní alespoň jednu z následujících podmínek – či pobírá některou z následujících dávek:

 • příspěvek či doplatek na bydlení;
 • okamžitou dávku v hmotné nouzi;
 • přídavek na dítě;
 • dávky pěstounské péče;
 • čelí exekuci/insolvenci;
 • po zaplacení nákladů na bydlení domácnosti zbyde méně než 200 Kč/osobu/den (u samostatně žijících osob 300 Kč/den) – do nákladů lze zahrnout i splátku hypotéky či družstevního podílu na nemovitost, ve které rodina bydlí.

Po podání žádosti ředitelka školy rozhodne u nárokového žadatele o prominutí úplat/y ve školním roce 2022/2023 dle § 123 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů na základě předložené žádosti. O rozhodnutí, zda bylo žádosti vyhověno nebo nevyhověno, v přiměřené lhůtě ředitelka vyrozumí žadatele. 

Podat žádost lze prostřednictvím podatelny – kancelář vedení školy.

Podávat žádost lze vždy od 1. do 15. dne v měsíci. Nárok vznikne po schválení ŘŠ od 1. dne následujícího měsíce. Nelze žádat zpětně. V měsíci září lze podat žádost do 27.9.

Bulletin – ZŠ Mikulova – bulletin – září

 

https://www.skolstvijm.cz/

Základy bezpečného chování dětí při kontaktu s cizí osobou

    • Nikam nechoď s neznámými lidmi.
    • Cizím lidem neotvírej dveře od domu ani bytu.
    • Nikdy nesedej k cizím lidem do auta
    • Od cizích lidí udržuj bezpečný odstup (tak, aby na tebe nedosáhli).
    • Od neznámých lidí si neber žádné jídlo ani pití.
    • Každé podezřelé chování či bližší kontakt s cizím člověkem oznam rodičům, učitelům nebo přímo Policii ČR.

 

Naše škola získala titul ” AKTIVNÍ ŠKOLA “. Jsme zapojeni do projektu ” RODIČE VÍTÁNI”.

Nabízí pronájem nového zrcadlového sálu

Vhodný k pronajmutí zrcadlového sálu, který je vhodný na výuku baletu, cvičení aerobicu, jogy apod.

Podmínky u paní Klecanové, tel: 226805730