Aktuality

Školní rok 2022/2023

Ukliďme Česko

dne 1.4. jsme se sešli v 9 ráno a bylo to moc fajn. Přišli rodiče, děti a zaměstnanci školy, bylo nás přes sto.
 
Počasí nám přálo a povedlo se uklidit celý areál školy, zahradu a velká skupina účastníků šla směrem od metra Opatov Centrálním parkem k Hájům. Skupiny ve škole hrabaly listí, jehličí a sbírali jsme zde také odpadky. Skupina v Centrálním parku sbírala pouze odpadky, ale bylo jich dost.
 
Byla skvělá atmosféra a už jsme se společně domlouvali, že příští rok se sejdeme znovu. Jen příště přidáme společnou snídani, nebo závěrečnou svačinu.

Moc děkujeme všem!

Nebyly nalezeny žádné obrázky

Opatření ke zmírnění dopadu inflace 

Základní podmínky pro ZŠ:

OPATŘENÍ č. 1 – STRAVNÉ, OPATŘENÍ č. 3 – DRUŽINY A KLUB, OPATŘENÍ č. 4 – FOND SOLIDARITY

 Oprávněným žadatelem o prominutí vybraných úplat je žák prostřednictvím zákonného zástupce.

Žádosti na předepsaném formuláři ke stažení stránky MHMP (je pro ŠD, ŠJ a další pro Fond solidarity): 

https://pomocprazanum.praha.eu/cz/uvod

https://pomocprazanum.praha.eu/cz/balicek-skolstvi

Žádost prominutí stravné, ŠD zde stravné a ŠD

Žádost Fond solidarity zde FOND SOLIDARITY

Žadatel, který žádost podává, musí mít trvalý pobyt v hl. m. Praze.

Žadatel musí splní alespoň jednu z následujících podmínek – či pobírá některou z následujících dávek:

 • příspěvek či doplatek na bydlení;
 • okamžitou dávku v hmotné nouzi;
 • přídavek na dítě;
 • dávky pěstounské péče;
 • čelí exekuci/insolvenci;
 • po zaplacení nákladů na bydlení domácnosti zbyde méně než 200 Kč/osobu/den (u samostatně žijících osob 300 Kč/den) – do nákladů lze zahrnout i splátku hypotéky či družstevního podílu na nemovitost, ve které rodina bydlí.

Po podání žádosti ředitelka školy rozhodne u nárokového žadatele o prominutí úplat/y ve školním roce 2022/2023 dle § 123 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů na základě předložené žádosti. O rozhodnutí, zda bylo žádosti vyhověno nebo nevyhověno, v přiměřené lhůtě ředitelka vyrozumí žadatele. 

Podat žádost lze prostřednictvím podatelny – kancelář vedení školy.

Podávat žádost lze vždy od 1. do 15. dne v měsíci. Nárok vznikne po schválení ŘŠ od 1. dne následujícího měsíce. Nelze žádat zpětně. V měsíci září lze podat žádost do 27.9.

Bulletin – ZŠ Mikulova – bulletin – září

 

https://www.skolstvijm.cz/

Základy bezpečného chování dětí při kontaktu s cizí osobou

    • Nikam nechoď s neznámými lidmi.
    • Cizím lidem neotvírej dveře od domu ani bytu.
    • Nikdy nesedej k cizím lidem do auta
    • Od cizích lidí udržuj bezpečný odstup (tak, aby na tebe nedosáhli).
    • Od neznámých lidí si neber žádné jídlo ani pití.
    • Každé podezřelé chování či bližší kontakt s cizím člověkem oznam rodičům, učitelům nebo přímo Policii ČR.

 

Naše škola získala titul ” AKTIVNÍ ŠKOLA “. Jsme zapojeni do projektu ” RODIČE VÍTÁNI”.

Nabízí pronájem nového zrcadlového sálu

Vhodný k pronajmutí zrcadlového sálu, který je vhodný na výuku baletu, cvičení aerobicu, jogy apod.

Podmínky u paní Klecanové, tel: 226805730