Aktuality

NávodNastavení školního e-mailu

NávodDistanční výuka – jak fungovat na mobilu a tabletu

Návrat do škol 30.11.

Při dalším uvolnění nastupují žáci takto:

Všichni žáci I. stupně a PT, žáci 9. tříd + rotace ostatních tříd:

1. týden žáci 6. A, 6.B, 6.C, 7.A, 7.B – prezenčně, ostatní třídy online “oranžový rozvrh”

2. týden žáci 7.C, 7.D, 8.A, 8.B, 8.C – prezenčně, ostatní třídy online “oranžový rozvrh”

Výuka zde bude probíhat podle běžného rozvrhu, bez TV = procházky, HV = poslech + dohánění potřebného.

Roušky všude – i ve třídách + hodně větrat + opět ihned hlásit výskyt covidu, karantény v rodině. 

Školní jídelna vaří. Třídy, které jsou ve škole mají automaticky přihlášeno – nutno obědy odhlásit. Třídy na distanční výuce – oběd je nutno přihlásit. Strávníci z distanční výuky si budou nyní obědy odnášet, a to v době: 14,00 – 14,15 hod. Oběd nutno přihlásit dva dny předem.

Školní družina poběží, ale v omezeném režimu. Neotevřeme ranní družinu a provoz bude do 17,45 hodin.

 

Další podmínky a podrobnosti Pokyny od PES 4,3

Podzimní Soviny Soviny podzimní 2020

Městská knihovna nabízí: https://www.mlp.cz/cz/novinky/1263-pomoc-se-skolou-online-podzim-2020/

Pomocník pro rodiny s dětmi při společném trávení času a vzdělávání doma: https://spoludoma.cz/

Pozvánka pro rodiče MAP – Rodič profesionálem v nástrojích online výuky:

Pozvánka_PS Spolupráce_online_nástroje_201118

Myslíme na Vás, natočili jsme pro Vás krátký pozdrav. Taneček je také pro prvňáčky, kteří měli mít dnes Strašidláckou školu. Věříme, že o ni nepřijdou a uděláme si ji hned, jak se vrátí do školy.

Technická pomoc

Hlavní město vytvořilo webovou stránku, prostřednictvím které mohou jak učitelé, tak i žáci požádat o technickou pomoc. K dispozici jsou odborníci, připraveni po telefonu, respektive prostřednictvím jednoduchého elektronického formuláře, popsaný problém s funkčním připojením do konferenčních videohovorů co nejrychleji vyřešit. Stačí zadat svůj požadavek na stránkách www.pomocskolam.cz.

2.11. – aktuálně

 • V týdnu od 23.11. do 26.11. – proběhnou online třídní schůzky – třídní učitelé Vás budou informovat o přesném termínu a čase třídy
 • Pokračuje online červený rozvrh a zahajujeme distanční výuku všech předmětů (výchov, vol.předměty) – učitelé zadají žákům úkoly.
 • Žáci budou nyní hodnoceni také známkami – více od jednotlivých učitelů, na třídních schůzkách a zde: Metodika hodnocení od 2.11.
 • 5.11. zahájíme odpolední online činnost školní družiny pro všechny žáky I. stupně – více opět od třídních učitelů.
 • Nabízíme také individuální pomoc s učivem, obracejte se na své třídní učitele, nebo vedení školy.

I od 2.11. stále platí možnost pro strávníky docházet na obědy. Je nutno si obědy přihlásit. Volejte, nebo pište vedoucí školní jídelny.

V týdnu 26. – 30.10. nebude probíhat synchronní online výuka.

Pro prázdniny

Pomoc nabízí Ymkárium: wifi/internetové připojení, pc techniku, pomoc při distanční výuce (připojení, pochopení látky), doučování, klidný prostor

Kontakt: Anna Švarcová, svarcova@praha.ymca.cz a dostupná na mém telefonním čísle 737 629 149.

Od 14.10. opatření

Od středy se škola uzavírá a přecházíme na distanční výuku – červený rozvrh. Žáci jsou povinni se přihlásit, neúčast rodič omlouvá. 

Požadavky, které jste uvedli v dotaznících na tablety, PC – napište, kdy se stavíte vyzvednout – maskova@zsmikulova.cz.

Nadále hlaste kontakt s covidem-19 a výsledky testů – lipertova@zsmikulova.cz.

OČR – škola bude vydávat potvrzení na základě žádosti rodiče – zašleme scan emailem. Stačí také čestné prohlášení rodiče, která dá zaměstnavateli sám. Žádosti na zelena@zsmikulova.cz

Obědy – pokud máte zájem, nahlaste školní jídelně a oběd přihlaste. Přihlásit se je nutno do 15.10. do 15,00 hodin, abychom zajistili nákup potravin, a to na celou dobu distanční výuky. Výdejní doba bude zkrácená – denně 12 -13 hodin.

Metodika 1.10.20 – pro distanční výuku

Pro rodiče žáků, mající celou třídu v karanténě

Vážení rodiče, předpokládáme, že se děti budou z nařízené karantény vracet postupně, jak jim hygiena dovolí. V takovém případě doporučujeme, aby tito žáci zůstali nadále na on-line výuce do doby, kdy se může vrátit 50% žáků třídy do školy. Budeme koordinovat a dáme Vám vědět. V daný den skončí on-line výuka a zbytek dětí v karanténě pro nás přejde do režimu “nemocných” (budou plnit úkoly od učitelů). Samozřejmě, že dítě může přijít do školy i před rozjezdem své třídy, ale budeme nuceni umístit ho na výuku do jiné třídy v ročníku. Nejsme schopni zajistit on-line výuku a zároveň “běžnou” výuku.

Do doby rozjetí třídy mají žáci také odhlášeny obědy, od zahájení provozu třídy již musíte obědy odhlašovat sami.

Děkujeme za pochopení a spolupráci.

Kontakt s covid pozitivní osobou je nutné hlásit přímo ředitelce školy: lipertova@zsmikulova.cz 

Protiepidemiologická opatření – prosíme, čtěte:

Pokyn k zahájení a provozu

Aktuální informace MŠMT týkající se případné nákazy koronavirem:

https://www.msmt.cz/nejcastejsi-dotazy-ke-skolstvi-a-koronaviru-1

Chraňme sebe i ostatní

Roušky od 1. 9. 2020

Desatero preventivních doporučení před onemocnění COVID-19

Leták – desatero

Leták – Na veřejnosti bezpečně

Co se u nás/vás dělo dál?  zde si můžete  stáhnout

Fitness Max Mikulova – i letos

Má opět otevřeno v pracovní dny po – pá pro veřejnost od 14:00 hod do 20:00 hod., mimo tuto dobu pouze po osobní domluvě. Přijďte si zacvičit. Přijďte si zvýšit Vaši trénovanost a zlepšit fyzickou kondici.

Fitness nabízí tyto možnosti:

1)      Aerobní vytrvalostní trénink  – 5 stanovišť
2)      Kruhový trénink (aerobní posilování) – 8 stanovišť
3)      Silový a objemový trénink – 10 stanovišť
4)      Relax a protažení: žebřiny, míče, bosu, TER-X

Zadní vchod do školy od fotbalového a tenisového hřiště.

Telefon:  602 233 346, 778 422 687

Těšíme se na Vaši návštěvu.
FitnessMaxMikulova
Alex Vacek – manager


Základy bezpečného chování dětí při kontaktu s cizí osobou

    • Nikam nechoď s neznámými lidmi.
    • Cizím lidem neotvírej dveře od domu ani bytu.
    • Nikdy nesedej k cizím lidem do auta
    • Od cizích lidí udržuj bezpečný odstup (tak, aby na tebe nedosáhli).
    • Od neznámých lidí si neber žádné jídlo ani pití.
    • Každé podezřelé chování či bližší kontakt s cizím člověkem oznam rodičům, učitelům nebo přímo Policii ČR.

Volejbal pro rodiče – zveme všechny

Všichni členové SRPŠ i jejich přátelé jsou zváni na volejbal, který se koná každý pátek od 20.00 do 21.00 hod v tělocvičně školy „A“ ZŠ Mikulova. Vstup do areálu brankou od metra Opatov. Vstupné symbolické 20,- Kč. Hra je pojata jako volnočasová aktivita, odreagování, pohyb, seznámení a rozhodně se nevyžaduje profesionální dovednost hry. Kontaktní osobou pro případné dotazy je pí Andrea Hájková tel. 606 253 287, e-mail:

Andrea.Hajkova@cityofprague.cz

Děkujeme za zájem a na všechny pravidelné i nepravidelné “volejbalisty” se moc těšíme.

jménem SRPŠ Andrea Hájková


Naše škola získala titul ” AKTIVNÍ ŠKOLA “. Jsme zapojeni do projektu ” RODIČE VÍTÁNI”.

 

Nabízí pronájem nového zrcadlového sálu

Vhodný k pronajmutí zrcadlového sálu, který je vhodný na výuku baletu, cvičení aerobicu, jogy apod.

Podmínky u paní Klecanové, tel: 226805730