Aktuality

Rok 2021

Od 1.3. 2021 uzavření škol pro všechny žáky. Výuka distančně dle červeného rozvrhu. Žákům PT, 1. a 2. tříd třídní učitelky v pondělí předají pokyny k případnému vyzvednutí pracovních sešitů.

Školní jídelna vaří. Obědy lze vyzvedávat v době od 12,30 do 14,00 hodin. Obědy je nutno si přihlásit.

V provozu škola určená pro pracovníky IZS, zdravotníky – ZŠ a MŠ Chodov.

Bulletin 3 – informace pro rodiče

bulletin_březen

15.2. 2021: Na základě Metodického pokynu Hlavní hygieničky České republiky ze dne 8. února 2021:

 Dochází ke změně – zpřísnění definice rizikového kontaktu, nyní jdou do karantény také žáci, kteří sedí v lavici s C+ žákem a také před a za ním.

Individuálně se posuzuje, zda žáci skutečně po celou dobu pobytu ve škole nosili roušku (taktéž v družině), resp. zda dodrželi při krátkodobém sejmutí roušky vzdálenost větší než 2 metry.

Posuzování se tedy již neřídí kontaktem do 15 minut, jak to bylo doposud. Nově se také posuzují rizikové kontakty v případě, kdy u C+ osoby bylo vysloveno podezření na mutaci (britskou či jinou) – v takových situacích se bude zpravidla týkat karanténa celé třídy bez ohledu na užívání ochranných pomůcek.

– Při kontaktu s C+ osobou je nyní povinnost sledovat svůj zdravotní stav minimálně po dobu 14 dnů od posledního úzkého kontaktu s pozitivní osobou a že v případě klinických obtíží je povinna osoba ihned kontaktovat svého registrujícího lékaře, a sdělit mu, že byla v úzkém kontaktu s osobou, u které byla prokázána přítomnost SARS-CoV-2.

velmi výraznou změnou je, že látková rouška se již nepovažuje za náležitou ochranu nosu a úst – prosíme a doporučujeme tedy zákonné zástupce žáků, aby dětem opatřili jednorázové roušky nebo respirátory, a to v dostatečném počtu na každý den

 – doporučujeme také balené pití v krabičkách s brčkem, používání pouze jednorázových papírových kapesníků

– v platnosti zůstávají pokyny z předchozího období

HODNOCENÍ KOMPETENCÍ ŽÁKŮ:

Vážení rodiče,

u žáků běžně hodnotíme jejich znalosti, zvládnutí učiva. Při výuce a vzdělávání ale nejde jenom o znalosti. Uvědomujeme si, že také měkké dovednosti – tzv. kompetence jsou důležité, sledujeme je a u žáků rozvíjíme.

Do běžného vysvědčení se nedá hodnocení kompetencí zcela zahrnout, a proto jsme se rozhodli – přidat k vysvědčení další list a ukázat tak na důležitost rozvoje i této stránky osobnosti Vašich dětí, dát Vám i dětem informaci, jak na tom v této oblasti jsou.

Pro hodnocení kompetencí jsme vytvořili výroky, které popisují zvládnutí některých kompetencí žáků.

Abyste jako rodiče měli větší přehled – co a jak sledujeme, kde Vaše dítě v naplnění dané kompetence je, nabízíme přehled všech výroků. Z přehledu je pak toto zřejmé.

Pro hodnocení kompetencí v tomto pololetí se rozhodly jen některé třídní učitelky, čekáme na ohlas žáků i Váš. Uvítáme tedy jakoukoli připomínku, zpětnou vazbu, názor.

Přeji hodně zdraví a děkuji za spolupráci.                                          

Mgr. Michaela Lipertová, ředitelka

3.-5. třída pro rodiče všechny výroky

II. stupeň pro rodiče – všechny výroky

Ranní školní družina

Pro žáky PT, 1. a 2. tříd od 11.1. opět otevíráme ranní družinu, a to v době od 6,30 hodin. Nebude docházet ke kontaktu žáků z různých tříd. Zařazeni byli žáci, kteří o službu projevili zájem. Odpoledne ŠD končí 17,45 hod.

Obědy mají přihlášeni pouze žáci PT, 1. a 2. tříd – nutno odhlašovat. Ostatní strávníci, pokud mají zájem – musí oběd přihlásit. Oběd lze pouze odnášet, a to v době 11,15 – 11,30 hodin + 13 – 13,15 hod.

Kontakt s covid pozitivní osobou je nutné hlásit přímo ředitelce školy: lipertova@zsmikulova.cz 

Hodně štěstí do lepšího roku 2021.

Děkujeme za pomoc a podporu.                             vedení školy

Vánoční soviny

Vánoční-Soviny-2020

Další podmínky a podrobnosti Pokyny od PES 4,3

Podzimní Soviny Soviny podzimní 2020

Městská knihovna nabízí: https://www.mlp.cz/cz/novinky/1263-pomoc-se-skolou-online-podzim-2020/

Pomocník pro rodiny s dětmi při společném trávení času a vzdělávání doma: https://spoludoma.cz/

Myslíme na Vás, natočili jsme pro Vás krátký pozdrav. Taneček je také pro prvňáčky, kteří měli mít dnes Strašidláckou školu. Věříme, že o ni nepřijdou a uděláme si ji hned, jak se vrátí do školy.

Pomoc nabízí Ymkárium: wifi/internetové připojení, pc techniku, pomoc při distanční výuce (připojení, pochopení látky), doučování, klidný prostor

Kontakt: Anna Švarcová, svarcova@praha.ymca.cz a dostupná na mém telefonním čísle 737 629 149.

OČR – škola bude vydávat potvrzení na základě žádosti rodiče – zašleme scan emailem. Stačí také čestné prohlášení rodiče, která dá zaměstnavateli sám. Žádosti na zelena@zsmikulova.cz

Metodika 1.10.20 – pro distanční výuku

Pro rodiče žáků, mající celou třídu v karanténě

Vážení rodiče, předpokládáme, že se děti budou z nařízené karantény vracet postupně, jak jim hygiena dovolí. V takovém případě doporučujeme, aby tito žáci zůstali nadále na on-line výuce do doby, kdy se může vrátit 50% žáků třídy do školy. Budeme koordinovat a dáme Vám vědět. V daný den skončí on-line výuka a zbytek dětí v karanténě pro nás přejde do režimu “nemocných” (budou plnit úkoly od učitelů). Samozřejmě, že dítě může přijít do školy i před rozjezdem své třídy, ale budeme nuceni umístit ho na výuku do jiné třídy v ročníku. Nejsme schopni zajistit on-line výuku a zároveň “běžnou” výuku.

Do doby rozjetí třídy mají žáci také odhlášeny obědy, od zahájení provozu třídy již musíte obědy odhlašovat sami.

Děkujeme za pochopení a spolupráci.

Aktuální informace MŠMT týkající se případné nákazy koronavirem:

https://www.msmt.cz/nejcastejsi-dotazy-ke-skolstvi-a-koronaviru-1

Chraňme sebe i ostatní

Roušky od 1. 9. 2020

Desatero preventivních doporučení před onemocnění COVID-19

Leták – desatero

Leták – Na veřejnosti bezpečně

Co se u nás/vás dělo dál?  zde si můžete  stáhnout

 

Základy bezpečného chování dětí při kontaktu s cizí osobou

    • Nikam nechoď s neznámými lidmi.
    • Cizím lidem neotvírej dveře od domu ani bytu.
    • Nikdy nesedej k cizím lidem do auta
    • Od cizích lidí udržuj bezpečný odstup (tak, aby na tebe nedosáhli).
    • Od neznámých lidí si neber žádné jídlo ani pití.
    • Každé podezřelé chování či bližší kontakt s cizím člověkem oznam rodičům, učitelům nebo přímo Policii ČR.

Volejbal pro rodiče – zveme všechny

Všichni členové SRPŠ i jejich přátelé jsou zváni na volejbal, který se koná každý pátek od 20.00 do 21.00 hod v tělocvičně školy „A“ ZŠ Mikulova. Vstup do areálu brankou od metra Opatov. Vstupné symbolické 20,- Kč. Hra je pojata jako volnočasová aktivita, odreagování, pohyb, seznámení a rozhodně se nevyžaduje profesionální dovednost hry. Kontaktní osobou pro případné dotazy je pí Andrea Hájková tel. 606 253 287, e-mail:

Andrea.Hajkova@cityofprague.cz

Děkujeme za zájem a na všechny pravidelné i nepravidelné “volejbalisty” se moc těšíme.

jménem SRPŠ Andrea Hájková


Naše škola získala titul ” AKTIVNÍ ŠKOLA “. Jsme zapojeni do projektu ” RODIČE VÍTÁNI”.

Nabízí pronájem nového zrcadlového sálu

Vhodný k pronajmutí zrcadlového sálu, který je vhodný na výuku baletu, cvičení aerobicu, jogy apod.

Podmínky u paní Klecanové, tel: 226805730