Aktuality

Nástup žáků II. stupně

Vážení rodiče,
z rozhodnutí vlády se mohou od 8.6. vrátit do školy také žáci II. stupně. Zatím nejsme schopni říci více k organizaci tohoto návratu, protože neznáme zájem – počty dětí. Z provozních důvodů – možností budovy nejsme schopni zajistit návrat všech žáků v plném rozsahu. Bude tedy záležet na počtu přihlášených žáků.
Předpokládáme, že nebudou chodit všechny dny v týdnu, ale 6., 7., 8. ročníky tři dny: pondělí, středa, pátek. Ročník 9. necháme ve dnech, které běží nyní. Docházka by byla pravděpodobně pouze na třídnické hodiny (kde by s žáky ale pracovali nejen třídní učitelé) na zhruba dvě hodiny denně, nebo na omezenou výuku – konzultace opět pouze v rozsahu dvou hodin denně – vybrané předměty. 
Obědy – zatím máme výdejní dobu zaplněnou skoro celou I. stupněm – díky opatřením, kdy se strávníci nesmí potkat. Máme možnost naobědvat ještě zhruba pět skupin – opět bude záležet na zájmu.
 
Prosíme o závazné vyjádření, zda pošlete své dítě do školy od 8.6. a zda byste uvítali možnost obědů – předejte třídním učitelům.
 
Pokud počet zájemců přesáhne 15 dětí, budeme muset zvolit smíšené skupiny žáků několika tříd, nebo losovat.
 
Pro žáky II. stupně budou platit stejná pravidla jako nyní: povinnost roušky, dezinfekce, rozestupy atd – viz pokyny ředitelky školy Podmínky otevření školy.
 
Děkujeme za pochopení a spolupráci. 
 

Podmínky otevření školy: 

Aktualizace pokynů 28.5.2020

Nástup žáků web

Čestné prohlášení, seznámení – rizikové skupiny

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ WEB

Vážení rodiče,

prosíme o vyplnění dotazníku, který zadává MČ Praha 11. Dotazník je nutné vyplnit do 24.5. 2020. Podpořte, prosím, vyplněním dotazníku naši školu, výstupy z dotazníku, který jsme si zadávali sami byly velmi pozitivní a můžete tak touto cestou vyjádřit spokojenost a podporu svým učitelům. Děkujeme, vedení školy.

 

Hledáme paní kuchařku do ŠJ – i bez vyučení Zájemci posílejte životopis na jidelna@zsmikulova.cz

Hodnocení na konci roku – nové 29.4.

https://drive.google.com/file/d/124RsTdEd5ye4GUTUa0gtHvZiaR8Gyz_z/view?usp=sharing

Co se u nás/vás dělo dál?  zde si můžete  stáhnout

SLEDUJTE TAKÉ PŘÍSPĚVKY NA TITULNÍ STRANĚ WEBU V “DŮLEŽITÉ” – A JEŠTĚ AKTUÁLNÍ … budeme dávat vše, co se nevejde sem

Potvrzení pro rodiče –  Žádost o ošetřovné při péči o dítě vydává vedení školy. Pro potvrzení si pište: zelena@zsmikulova.cz – pošleme scanem.

YMCA nabízí dětem, kterým nestačí školní online výuka, pomoc – vysvětlit látku individuálně.
Zájemci mohou kontaktovat: Eva Kavurová, DiS., vedoucí NZDM Ymkárium, Konstantinova 1479, Praha 11, tel.: 737 629 149, 
kavurova@praha.ymca.cz

Jde o učivo doporučené, nemějte obavy, že musíte zvládnout vše. POKUD ŽÁK NEMÁ MOŽNOST PRÁCE NA NETU, NEVADÍ. V případě potřeby se obracejte na třídní nebo jednotlivé vyučující: příjmení@zsmikulova.cz

Učivo budeme zadávat vždy v pondělí.  

Angličtina pro zvídavé – přehled gramatiky pro všechny žáky II.stupně. Na str.10 je chybička-kdo jí odhalí? bloggers-gramatika_kor-1

čeština k procvičení NEJEN PRO CIZINCE: nové  E-learningový kurz: 

https://www.kurzycestinyprocizince.cz/cs/e-learning.html

Kalibro: reálně použitelné krátké průřezové testy pro 3. až 9. ročník ZŠ. Jejich užití i podpora na našich webových stránkách je nyní pro všechny zdarma http://www.kalibro.cz/pref
Souhrnně naleznete tuto sadu testů ke stažení zde:
http://www.kalibro.cz/PREF/Kalibro_testy_free.pdf
a odůvodnění správných odpovědí zde:
http://www.kalibro.cz/PREF/Kalibro_testy_free_oduvodneni.pdf

Nová Škola: stačí, když se zaregistrují jako studenti na www.ucebnice-online.cz. Pro výuku matematiky v 1. až 5. ročníku jsou navíc k dispozici výuková videa na www.matyskova-matematika.cz obsahující výklad ke každému cvičení každé stránky učebnic – žáci tak mohou pracovat podle něj.

Fraus: všechny informace soustředí na jedné stránce Učení doma. Pro domácí procvičování rodičů s žáky je také plně k dispozici portál Škola s nadhledem, který je též zdarma. Více informací na webu www.fraus.cz/ucenidoma.

Včelka: portál pro procvičování výuky, stačí, když při registraci použijete promo kód UCIMESEDOMA.

SCIO testy: zpřístupnili Testy do hodin zdarma. Krátké tématické testy z ČJ a Ma, které slouží k procvičování látky, vyplní děti on-line z domova. Rodiče najdou testy zde: https://www.scio.cz/procvicovaci-testy

Dále třeba:

Aktualizace 9.3. 2020

Žádáme rodiče, kteří se vrátili z Itálie, aby neposílali děti do školy a dodrželi nařízení 14-ti denní karantény.

Aktualizace 3.3. 2020

Na stránkách MŠMT se objevila aktualizovaná a detailní doporučení týkající se opatření ohledně koronaviru: http://www.msmt.cz/doporuceni-pro-skoly-ke-koronaviru

Informace a doporučení vedení školy ke koronaviru – 2.3.

V případě, kdy necháte Vaše dítě v domácí karanténě, žádáme Vás, abyste informovali přímo ředitelku školy, e-mail: lipertova@zsmikulova.cz, nebo tel.: 226 805 741. Absence bude v tomto případě omluvena, učivo předáme prostřednictvím e-mailu.

V případě kontaktu s nakaženým žádáme, abyste neprodleně informovali vedení školy.

Jak konkrétně bychom se měli chránit?

Postupovat jako při klasickém respiračním onemocnění, jako v aktuálním chřipkovém období:

 • vyhýbat se těm, kdo jsou zjevně nemocní,
 • dodržovat základní hygienická pravidla ,
 • používat dezinfekci, pokud jsme v kontaktu s lidmi, kteří akutními respiračními potížemi trpí,
 • nezdržovat se v místech s vyšším počtem lidí,
 • jedinci, kteří trpí respiračním onemocněním by měli dodržovat pravidla respirační hygieny – tj. při kýchání a kašlání řádně užívat, nejlépe jednorázové, kapesníky, při kašlání a kýchání si zakrývat ústa paží/rukávem, nikoliv rukou.

Co je koronavirus?

Koronavirus neboli vir s názvem 2019-nCoV je souhrnné označení pro čtyři rody virů, které způsobují onemocnění u zvířat a lidí s různým stupněm závažnosti. Název je odvozen od charakteristického uspořádání povrchových struktur lipidového obalu virů ve tvaru sluneční korony. Může způsobit běžné obtíže, jako je nachlazení, kašel, dýchací obtíže, teploty. Ale také smrtící choroby, jako je dýchací onemocnění zvané těžký akutní respirační syndrom SARS či infekci MERS.

Jak se koronavirus přenáší?

Koronavirus se přenáší z člověka na člověka po úzkém kontaktu, který trvá delší dobu. Jedná se o tzv. kapénkovou infekci, která je přenášena vzduchem. Zasahuje nejčastěji sliznice horních a dolních dýchacích cest.

Jaké skupiny obyvatel jsou nejohroženější?

Mezi ohrožené skupiny patří zejména senioři, dětské skupiny, chronicky nemocní či osoby s oslabenou imunitou.

Jaké je teď riziko pro Evropu?

Potenciál rozšíření do Evropy se považuje za pravděpodobný, úroveň je střední. Vysokou úroveň mají země jako Thajsko, které mají intenzivní styk s Wu-chanem, kde je ohnisko nákazy.

Všechny potřebné informace najdete průběžně aktualizované na portále bezpecnost.praha.eu. Budeme rádi, pokud tento informační zdroj doporučíte i dále.

Ministerstvo školství doporučuje sledovat stránky Ministerstva zdravotnictví a Státního zdravotního ústavu a řídit se jejich pokyny, zvláště v oblasti prevence před nákazou. 

 V jednotlivých případech či podezřeních na výskyt koronaviru Covid‑19 je nutné obrátit se na příslušné krajské hygienické stanice.

 Odkazy na důležité weby:

Kontakty na Krajské hygienické stanicehttp://www.szu.cz/knihovna/hygienicke-stanice-a-zdravotni-ustavy

Zdroj: http://www.msmt.cz/informace-pro-skoly-ke-koronaviru

 

Návštěva pana primátora na naší škole.

Invalid Displayed Gallery

Víkendové výjezdy na lyže

Vzhledem k špatným sněhovým podmínkám v tomto roce se letos výjezdy nekonají. Děkujeme za pochopení.

Jarmark

Děkujeme za účast. Akce byla moc pěkná. 🙂

Školní rok začal

Škola má ještě volné termíny prostorů k pronájmu tělocvičen. Kontaktujte pí Klecanovou – klecanova@zsmikulova.cz.

Elektronické žákovské knížky

Každý žák II. stupně obdržel přístup – přístupové jméno + heslo pro žáka a letos nově jiné i pro rodiče.

Přístup najdete na: zsmikulova.bakalari.cz


Fitness Max Mikulova – i letos

Má opět otevřeno v pracovní dny po – pá pro veřejnost od 14:00 hod do 20:00 hod., mimo tuto dobu pouze po osobní domluvě. Přijďte si zacvičit. Přijďte si zvýšit Vaši trénovanost a zlepšit fyzickou kondici.

Fitness nabízí tyto možnosti:

1)      Aerobní vytrvalostní trénink  – 5 stanovišť
2)      Kruhový trénink (aerobní posilování) – 8 stanovišť
3)      Silový a objemový trénink – 10 stanovišť
4)      Relax a protažení: žebřiny, míče, bosu, TER-X

Zadní vchod do školy od fotbalového a tenisového hřiště.

Telefon:  602 233 346, 778 422 687

Těšíme se na Vaši návštěvu.
FitnessMaxMikulova
Alex Vacek – manager


Základy bezpečného chování dětí při kontaktu s cizí osobou

    • Nikam nechoď s neznámými lidmi.
    • Cizím lidem neotvírej dveře od domu ani bytu.
    • Nikdy nesedej k cizím lidem do auta
    • Od cizích lidí udržuj bezpečný odstup (tak, aby na tebe nedosáhli).
    • Od neznámých lidí si neber žádné jídlo ani pití.
    • Každé podezřelé chování či bližší kontakt s cizím člověkem oznam rodičům, učitelům nebo přímo Policii ČR.

Volejbal pro rodiče – zveme všechny

Všichni členové SRPŠ i jejich přátelé jsou zváni na volejbal, který se koná každý pátek od 20.00 do 21.00 hod v tělocvičně školy „A“ ZŠ Mikulova. Vstup do areálu brankou od metra Opatov. Vstupné symbolické 20,- Kč. Hra je pojata jako volnočasová aktivita, odreagování, pohyb, seznámení a rozhodně se nevyžaduje profesionální dovednost hry. Kontaktní osobou pro případné dotazy je pí Andrea Hájková tel. 606 253 287, e-mail:

Andrea.Hajkova@cityofprague.cz

Děkujeme za zájem a na všechny pravidelné i nepravidelné “volejbalisty” se moc těšíme.

jménem SRPŠ Andrea Hájková


Naše škola získala titul ” AKTIVNÍ ŠKOLA “. Jsme zapojeni do projektu ” RODIČE VÍTÁNI”.

 


Nabízí pronájem nového zrcadlového sálu

Vhodný k pronajmutí zrcadlového sálu, který je vhodný na výuku baletu, cvičení aerobicu, jogy apod.

Podmínky u paní Klecanové, tel: 226805730