Školská rada / SRPŠ

Školská rada

aktualita:

Rada MČ Praha 11 na svém jednání dne 13.05.2019 přijala usnesení č. 0504/21/R/2019, kterým k 31.05.2019 odvolala a nově jmenovala členy školských rad za zřizovatele v radách základních škol zřízených MČ Praha 11.

Kontakty na členy školské rady Vaší základní školy:

Bc. Iva Molenová – iva.molenova@kczahrada.cz

Mgr. Martin Muzikant, Ph.D –  muzikantm@praha11.cz

 

členové ŠR:

Lenka Honcová (předsedkyně), Dagmar Klugeová, Josef Zlámal, Mgr. Tomáš Jileček, Mgr. Hana Šimandlová, Ing. Bibiana Kučerová

kontakt – přes zástupce školy – simandlova@zsmikulova.cz, kucerova@zsmikulova.cz

První zasedání školské rady proběhne dne 27. 8. 2018.

 

Volba do školské rady

skolska-rada

zapis-c-1-schuze-sr-6-9-2017

oznameni-volby-sr-2017

plan-skolske-rady-pri-zs-2017-18

zapis-c-2-schuze-sr-14-2-2018

Školní rok 2016/2017

Za rodiče jsou ve Školské radě: paní Příhodová a paní Honcová. Ve školním roce 2017/2018 proběhnou na začátku školního roku volby za paní Příhodovou.

zapis-c-1-schuze-sr-29-8-2016plan-skolske-rady-pri-zs-2017-18

zapis-c-1-schuze-sr-29-8-2016-dodatek

zapis-c-2-schuze-sr-20-2-2017

Školní rok 2015/2016

Zápis volebni komise ŠR 2015-11-18

Zápis č. 1 2015 – 2016 – schůze ŠR ze dne 24.8.2015

zapis-c-2-schuze-sr-5-11-2015

zapis-c-3-schuze-sr-3-2-2016

Zápis Předsednictva SRPŠ 8.9.2015

Zápis SRPŠ 23.9.2015

Zápis SRPŠ 13.4.2016

Školní rok 2014/2015

zápis č. 1 2014 – 15 – schůze ŠR 25.9.2014

zápis č. 2 2014 – 15 – schůze ŠR ze dne 2.10.2014

zápis č. 3 2014 – 15- schůze ŠR ze dne 5.2.2015

Zápis P SRPŠ 8.6.2015


 SRPŠ

Vážení rodiče,

vzhledem k tomu, že nebyly třídní schůzky. Rozhodli jsme se o sepsání krátké zprávy o hospodaření SRPŠ a výsledek zaplacených příspěvků ve školním roce 2019/2020.

Vybrané příspěvky SRPŠ v procentech k 20.4.2020

SRPŠ – průběžné výsledky

Vážení rodiče,

velmi děkujeme za příspěvek, kterým nám pomáháte zkvalitnit výchovně vzdělávací proces školy. Těmito penězi jste vloni podpořili řadu akcí jako např. Jarmark – 7 000,- Kč, Vánoční dílny 6 000,- Kč, Sportovní odpoledne 5 000,- Kč, Strašidláckou školu 5 000,- Kč, Aerobic cup 10 000,- Kč, platili jsme startovné a odměny pro žáky 30 000,- Kč. Z příspěvku byly pořízeny nadstandardní pomůcky v hodnotě cca 37 000,- Kč, zakoupeny knihy do knihovny 10 000,- Kč, knížky pro prvňáčky 11 000,- Kč, dárky pro deváťáky 5 000,- Kč, byly zaplaceny testy pro páťáky 4 000,- Kč, příspěvek byl využit na jízdné pro učitele, kteří doprovázejí Vaše děti na akce, na telefony třídních učitelů 3 500,- Kč, na tel. karty pro ŠD 4 000,- Kč, na odměny pro děti za sběr 5 000,- Kč.

Bez Vaší pomoci by mnohé akce nebylo možné organizovat. Věříme, že i letošním příspěvkem 450,- Kč na účet SRPŠ: 73063379/0800 opět škole pomůžete.  Děkujeme.

čerpání rozpočtu

Výpis ze spolkového rejstříku

stanovy

Kontakt na revizora SRPŠrevizor@zsmikulova.cz

Volejbal pro rodiče

Všichni členové SRPŠ i jejich přátelé jsou zváni na volejbal, který se koná každý pátek od 20.00 do 21.00 hod v tělocvičně školy „A“ ZŠ Mikulova. Vstup do areálu brankou od metra Opatov. Vstupné symbolické 20,- Kč. Hra je pojata jako volnočasová aktivita, odreagování, pohyb, seznámení a rozhodně se nevyžaduje profesionální dovednost hry. Kontaktní osobou pro případné dotazy je pí Andrea Hájková tel. 606 253 287, e-mail:

andrea.hajkova@praha.eu

Děkujeme za zájem a na všechny pravidelné i nepravidelné “volejbalisty” se moc těšíme.

jménem SRPŠ Andrea Hájková

AKTUALIZOVANÉ INFORMACE

verejny-rejstrik-a-sbirka-listin-ministerstvo-spravedlnosti-ceske-republiky

image