Výchovná poradkyně

Koncepce výchovného poradenství

Výchovná poradkyně: Mgr. Martina Lipárová

– pro 6. – 9. ročníky a výchovná poradkyně pro žáky se specifickými poruchami učení/SPU/ 6. – 9. ročníky

Konzultační hodiny pro žáky : středa 13.00 -15.00
Konzultační hodiny pro rodiče: středa 13.00 – 15.30, úterý 7.30 – 8.30 nebo kdykoli po předcházející domluvě

Informace k odevzdávání přihlášek Odevzdávání-přihlášek-na-SŠ odevzdavani-prihlasek-na-ss

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ V OBORECH VZDĚLÁNÍ S MATURITNÍ
ZKOUŠKOU – JEDNOTNÁ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA

pro-rodice

Vzory:

Přihlášky prihlaska_ss_talent, prihlaska_ss_denni_2017, prihlaska_ss_denni_2017_priklad

Zápisového lístku zapisovy-listek

Plán výchovného poradenství ve školním roce 2016/2017

Činnost je zaměřena:

 • na potřeby žáků, tříd a celé školy
 • reflektuje vývoj společnosti, přispívá k osobnímu rozvoji žáků
 • je zaměřena na pomoc žákům a rodičům při výchově a vzdělávání
 • na stanovení odpovídajících opatření vedoucí k nápravě stavu ve výchově a vzdělání
 • na metodickou, didaktickou poradenskou činnost
 • na profi orientaci
 • na metodickou pomoc třídním učitelům v oblasti výchovného poradenství
 • na kvalifikovanou informovanost poskytovanou rodičům
 • na předcházení a potírání šikany vůči žákům a učitelům

Časový přehled:

Září:

 • aktualizace podkladů žáků se SVP platnost vyšetření, zprávy, žádosti a rozhodnutí o IVP
 • IVP – individuální integrace žáků – dokončení IVP, projednání s rodiči na třídních schůzkách
 • PLPP – vypracování, projednání
 • koheze

Říjen:

 • zpracování podkladů žáků se SVP
 • evidence žáků se zájmem o SŠ uměleckého zaměření

Listopad:

 • přihlášky na střední školy – talentové zkoušky/do 30.11.2016/
 • vydávání Zápisových lístků na umělecké školy /23.11.2016/

Schola Pragensis – informace o SŠ pro žáky 8. a 9. ročníků

Prosinec:

 • poradenství k výběru vhodných středních škol, půjčování brožur o SŠ

Leden – únor:

  • vyplnění a evidence přihlášek na střední školy
  • informace o volbě povolání dne 1. 2. 2017
  • ve dnech 21. a 23. 2. 2017 předání Zápisového listu zákonným zástupcům
  • vydávání Zápisových lístků pro rodiče žáků 9. r. 1. 2. 2017

Březen – Červen:

 • individuální odevzdávání přihlášek žáky do 1. 3. 2017
 • sledování přijetí žáků na střední školy, úspěšnost, odvolací řízení, informace pro rodiče

 Celoročně:          

– poradenská činnost
– aktualizace speciálně pedagogických a psychologických vyšetření ve spolupráci s PPP pro Prahu 11
– spolupráce s TU, učiteli, školní psycholožkou, rodiči, odborníky
– spolupráce při řešení výukových nebo kázeňských obtíží jednotlivých žáků

Do výchovného poradenství je zahrnuta také oblast „Prevence patologických jevů“. Za její koordinaci zodpovídá metodik prevence Mgr. Dominika Malá

Komplexní informační systém o středních školách najdete na těchto webových stránkách: www.infoabsolvent.cz

Inspis portál umožní zákům a rodičům při výběru SŠ: https://portal.csicr.cz

https://portal.csicr.cz/Search/School/?FilterType=Domain-  v levé horní části jsou odkazy na vyhledávání SŠ

Mezinárodně platný jazykový certifikát – Pearsons Testsof English

Zkoušky pokrývají všechny pokročilosti od úplné začátečníky až po velmi pokročilé. Certifikát je uznáván na řadě prestižních univerzit po celém světě. Platnost certifikátu je neomezená.
Více informací viz příloha: přehled zkoušek
Kontakt : RNDr. Doris Dusilová, 777 252 603, 241 740 566