Školní rok

Školní rok 2018/2019

připravujeme

Školní rok 2017/2018

PT       Mgr. Jana Hyánková
1. A     Mgr. Kristýna Fabianková
1. B     Dagmar Černocká
1. C     Mgr. Lucie Nytrová
2. A     Bc. Hana Pomahačová
2. B     Mgr. Alena Wurmová
2. C     Mgr. Petra Zelená
3. A     Mgr. Alena Mühlsteinová
3. B     Mgr. Markéta Rochowanská
3. C     Mgr. Miloslav Růžička
3. D     Mgr. Zuzana Bachurová
4. A     Bc. Hana Dvořáková
4. B     Bc. Hana Šimandlová
4. C     Bc. Adriana Švorcová
4.D      Mgr. Anežka Hozmanová
5. A     Mgr. Lucie Kudláčková
5. B     Mgr. Zuzana Blažková
5. C     Mgr. Marie Mašková
6. A     Mgr. Radka Ondrová
6. B     Mgr. Ilona Koutková
6.C      Mgr. Dominika Janžurová
7. A     Mgr. Blanka Řezníková
7. B     Mgr. Ladislav Dlabal
8. A    Mgr. Jan Dobrovolný
8. B    Ing. Iveta Kolocová
8.C     Mgr. Ulrichová Hana
9. A    Mgr. Eliška Hofmanová
9. B    Ing. Hana Štylerová

VÝZNAMNÉ TERMÍNY 2017/18

Zahájení školního roku:  4. 9. 2017
Ukončení výuky 1. pololetí:  31. 1. 2018
Ukončení výuky 2. pololetí: 29. 6. 2018
Podzimní prázdniny: 26. 10. + 27. 10. 2017
Vánoční prázdniny: 23. 12. 2017 – 2. 1. 2018
Pololetní prázdniny: 2. 2. 2018
Jarní prázdniny: 5. – 11. 2. 2018
Velikonoční prázdniny: 29.3. 2018
Ukončení školního roku: 29. 6. 2018
Hlavní prázdniny: 1. 7. – 2. 9. 2018
Začátek školního roku 2018/19: 3. 9. 2018
Odevzdání plánů výuky tříd: 18. 9. 2017
Odevzdání tem. plánů zájm. útvarů: 25. 9. 2017
Schůzky předmětových komisí, MS:  nejméně 4x ve školním roce
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ:  po dohodě s vedením školy
Zápis do 1.tříd:  4. – 5. 4. 2018
Projektové dny:  15. a 16. 11. 2017

Pedagogické rady:

Zahajovací: 28. 8. 2017
Čtvrtletní : 22. 11. 2017
Pololetní: 24. 1. 2018
Tříčtvrtletní: 25. 4. 2018
Závěr školního roku: 20. 6. 2018
Závěrečná: 29. 6. 2018
Provozní porady:  vždy ve středu – před pg radami, dále aktuálně dle potřeby
Třídní schůzky:
vždy středa – 17,30 – (16,30 – důvěrníci SRPŠ): 20. 9. 2017, 22. 11. 2017, 25. 4. 2018

Všichni učitelé mají vypsány také své konzultační hodiny – přehled na webu školy. Schůzku nutno předem domluvit s příslušným vyučujícím.      

Kohezní program 6. třídy: září
Lyžařský výcvik:   10. – 16. 3. 2018
Školy v přírodě:   omezeně, květen
Poznávací exkurze (třídní výlety): květen, červen
Ředitelské volno: 29.9.2017, 30.4. a 7.5. 2018, další dle potřeby