Školní rok

Školní rok 2016/2017 – VÝZNAMNÉ TERMÍNY

aktualizováno dne 8. 8. 2016

Zahájení školního roku:  1. 9. 2016
Ukončení výuky 1. pololetí:  31. 1. 2017
Ukončení výuky 2. pololetí: 30. 6. 2017
Podzimní prázdniny:  26. 10. + 27. 10. 2016
Vánoční prázdniny:  23. 12. 2016 – 2. 1. 2017
Pololetní prázdniny: 3. 2. 2017
Jarní prázdniny: 13. – 17. 3. 2017
Velikonoční prázdniny: 13. 4. 2017
Ukončení školního roku:  30. 6. 2017
Hlavní prázdniny:  1. 7. – 1. 9. 2017
Začátek školního roku 2017/18: 4. 9. 2017
Odevzdání plánů výuky tříd:  15. 9. 2016
Odevzdání tem. plánů zájm. útvarů:  22. 9. 2016
Schůzky předmětových komisí, MS:  nejméně 4x ve školním roce
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ:  8. 3. 2017, 9 – 12 a 14 – 16.30 hodin
Zápis do 1.tříd:  4. – 5. 4. 2017
Projektové dny:  15. a 16. 11. 2016

Pedagogické rady:

Zahajovací: 25. 8. 2016
Čtvrtletní : 23. 11. 2016
Pololetní: 18. 1. 2017
Tříčtvrtletní: 26. 4. 2017
Závěr školního roku: 21. 6. 2017
Závěrečná: 30. 6. 2017
Provozní porady:  vždy ve středu – před pg radami, dále aktuálně dle potřeby
Třídní schůzky:
vždy středa – 17,30 – (16,30 – důvěrníci SRPŠ): 21. 9. 2016, 23. 11. 2016, 26. 4. 2017

Všichni učitelé mají vypsány také své konzultační hodiny – přehled na webu školy. Schůzku nutno předem domluvit s příslušným vyučujícím.      

Kohezní program 6. třídy: září
Lyžařský výcvik:   únor – březen
Školy v přírodě:   omezeně, květen
Poznávací exkurze (třídní výlety): květen, červen
Ředitelské volno: 14. 10. a 18. 11. 2016, další dle potřeby