Školní rok

Školní rok 2018/2019

PT       Veronika Chudíková
1. A     Mgr. Jana Hyánková
1. B     Mgr. Alena Wurmová
1. C     Mgr. Markéta Studničková
2. A     Mgr. Kristýna Fabianková
2. B     Dagmar Černocká
2. C     Mgr. Lucie Nytrová
3. A     Mgr. Zuzana Bachurová
3. B     Mgr. Petra Kozlíková
3. C     Mgr. Petra Zelená
4. A     Mgr. Alena Mühlsteinová
4. B     Mgr. Karolína Volštátová
4. C     Mgr. Miloslav Růžička
4. D     Mgr. Dominika Andrlová
5. A     Bc. Hana Dvořáková
5. B     Mgr. Hana Šimandlová
5. C     Bc. Adriana Švorcová
5.D      Mgr. Anežka Hozmanová
6. A     Rudolf Hanák
6. B     Mgr. Lucie Kudláčková
6. C     Mgr. Marie Mašková
7. A     Mgr. Radka Ondrová
7. B     Mgr. Ilona Koutková
7.C      Ing. Hana Štylerová
8. A     Mgr. Blanka Řezníková
8. B     Mgr. Ladislav Dlabal
9. A    Mgr. Jan Dobrovolný
9. B    Ing. Iveta Kolocová
9.C     Mgr. Ulrichová Hana

VÝZNAMNÉ TERMÍNY 2018/19

Zahájení školního roku:  1.9.2018 (do školy 3.9.2018)
Ukončení výuky 1. pololetí:  31. 1. 2019
Ukončení výuky 2. pololetí: 28. 6. 2019
Podzimní prázdniny: 29. 10. + 30. 10. 2018
Vánoční prázdniny: 22. 12. 2017 – 2. 1. 2019
Pololetní prázdniny: 1. 2. 2019
Jarní prázdniny: 11. – 17. 2. 2019
Velikonoční prázdniny: 18. 4. 2019
Ukončení školního roku: 29. 6. 2018
Hlavní prázdniny: 29. 6. – 1. 9. 2019
Odevzdání plánů výuky tříd: 19. 9. 2018
Odevzdání tem. plánů zájm. útvarů: 25. 9. 2018
Schůzky předmětových komisí, MS:  nejméně 4x ve školním roce
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ:  po dohodě s vedením školy
Zápis do 1.tříd:  9. a 10.4. 2019 (14,00 – 1.den do 17,00 2.den do 15,30 h.)
Projektové dny:  15. a 16. 11. 2018

Pedagogické rady:

Zahajovací: 29. 8. 2018
Čtvrtletní : 21. 11. 2018
Pololetní: 23. 1. 2019
Tříčtvrtletní: 24. 4. 2019
Závěr školního roku: 19. 6. 2019
Závěrečná: 28. 6. 2018
Provozní porady:  vždy ve středu – před pg radami, dále aktuálně dle potřeby
Třídní schůzky:
vždy středa – 17,30 – (16,30 – důvěrníci SRPŠ): 19. 9. 2018, 21. 11. 2018, 24. 4. 2019

Všichni učitelé mají vypsány také své konzultační hodiny – přehled na webu školy. Schůzku nutno předem domluvit s příslušným vyučujícím.      

Kohezní program 6. třídy: září
Lyžařský výcvik:   únor – březen
Školy v přírodě:   květen
Poznávací exkurze (třídní výlety): květen, červen
Ředitelské volno: 9. a 10. 5. (DVPP) – další dle potřeby provozu školy