O škole

Základní škola, Praha 4, Mikulova 1594

Adresa: Mikulova 1594, Praha 4, 149 00
IČO: 61388459
IZO: 0102113131
Č. účtu: ČS 2000811339/0800

Tel./fax: 226 805 711, 226 805 739
E-mail: info@zsmikulova.cz

Naše škola je zapojena do projektů:

Rodiče vítáni

Skutečně zdravá škola

Ovoce do škol

Dotované školní mléko

Aktivní škola – Pohybově – vzdělávací  program zaměřený na prevenci obezity, rozvoj pohybových schopností a dovedností s důrazem na zdravý životní styl a aktivní způsob života žáků pražských základních škol. Cílem projektu Aktivní školy je motivovat žáky k pohybu a dodržování správných stravovacích návyků. Projekt zaštiťuje Florbalová škola Bohemians ve spolupráci s Magistrátem hl. m. Prahy.

www.aktivniskoly.eu , AŠ