Jídelna

Vedoucí školní jídelny: Helena Trojanová

Vedoucí kuchař:  Černíková Radka

Z provozních důvodů od 14.3. jen oběd č 1, předpoklad do 16.3.

Jídelní lístek s alergeny  

Zápis ze stravovací komise

zapis-stravovaci-komise-8_11_20171

stravovaci-komise-1

strav-komise2

strav-komise3

Halloween v jídelně

Školení v ŠJ

V pátek 18. 11. 2016 se naše paní kuchařky zúčastnily školení, ve kterém se dozvěděly další recepty na zpestření nabídky zdravých jídel. Ochutnal i učitelský sbor.

Halloween v naší jídelně

Zeleninový bar

Strávníci si mohou zpestřit oběd zeleninou nebo ovocem dle vlastního výběru. Tuto změnu všichni vítáme a jsme rádi, že bufet funguje. Děti si vybírají dle chuti a množství.

Zápis ze stravovací komise

zapis-stravovaci-komise-8_11_2017

stravovaci-komise-ze-dne-20_9_16

Úřední hodiny

St: 15:00 – 16:00 kancelář ŠJ přízemí vedle kuchyně
Po + Út +  Čt: 12:00 – 14:00 kancelář školní jídelny (1. patro výdej obědů)
nebo po tel. dohodě individuálně
Tel. číslo pro ŠJ : 226 805 734  denně: 7:00 – 11:00
e-mail: jidelna@zsmikulova.cz

 Dále připomínám,   nezapomeňte včas zaplatit obědy ( do 24.dne předchozího měsíce ), jinak nebude v následujícím měsíci oběd vydán. VS zůstává stejné.

Alergeny

Od 15. prosince 2014 jsou na našich jídelních lístcích vyspány alergeny k jednotlivým jídlům podle nařízení EU. Používá se číselného označení, jak je uvedeno na obrázku níže.

Na nových stránkách https://www.jidelna.cz/beta/listek/?jidelna=90 můžete vidět naše jídelní lístky již s alergeny.

AlergenySkutečně zdravá škola

Plnime program SZS_250x250

http://www.skutecnezdravaskola.cz

Ceny obědů od 1.9.2017:
I. věk kategorie 6-10 let 26,- Kč
II. věk. kategorie 11-14 let 28,- Kč
III. věk. kategorie 15 a více let 29,- Kč

Doporučujeme zřídit trvalý příkaz na 20 obědů x cena oběda. Trvalý příkaz zadat od srpna do května.

ŠKOLNÍ ROK stravné

počet strav. dní:             1.kat.         2.kat.        3.kat.

duben 19 494 532 551
květen 20 520 560 580
červen 21 546 588 609

 

Odhlášky obědů

telefonicky ráno do 8:00 v daný den na tel.č.: 226 805 734 e-mailem: jidelna@zsmikulova.cz
nebo na: http://www.jidelna.czpoužijte přidělené uživatelské jméno a heslo!!!

Platby obědů

Je nutné, aby strávníci měli vyplněnou přihlášku ke stravování. Pokud ji nevyplnili na konci minulého školního roku, je nutné ji odevzdat nejpozději do 15. září. Rodiče prosíme uhradit stravné do 24. dne každého předcházejícího měsíce (výjimkou je měsíc září, kdy je termín posunut do 15. 9.). Strávníci, kteří nebudou mít zaplaceno 1. den daného měsíce, nemohou dostat oběd. Obědy je možno platit trvalým příkazem, složenkou.

  • převodem na B.Ú: 35-2000811339/0800
  • trvalým příkazem na B.Ú: 35-2000811339/0800
  • složenkou na B.Ú: 35-2000811339/0800 – složenky si děti ( rodiče ) mohou vyzvednout v pokladně ŠJ (výdej obědů 1.p)
  • v hotovosti od 1. 1. 2016 nelze (děkujeme za pochopení)

důležité – vždy uvádět správný variabilní symbol

Přihlášky ke stravování pro nové strávníky

Žáci se přihlašují písemnou přihláškou, kterou obdrží v pokladně ŠJ / Po – Pá 12:00 – 14:00
Vyplněnou ji odevzdají tamtéž, obdrží čip a variabilní symbol k identifikaci plateb.

Výdej obědů

Denně: 11:40 – 14:00

Výdej v době nemoci žáka

Žák má nárok na státem dotovaný oběd pouze první den nemoci. Vyzvednout tento oběd může zákonný zástupce, sourozenec žáka do přinesených nádob, a to v době mimo hlavní výdej obědů, tj. v době od 11,15 do 11,40 hodin, nebo v době před 14,00 hodinou.
Škola má zákaz v době hlavního výdeje dávat jídlo do přepravek – pokyn hygieny. Nesmí dojít ke kontaminaci nádob.

Připlacení obědů

Na základě žádosti rodičů oznamujeme, že lze zajistit připlacení za obědy pro žáky v kategorii 6 – 10 let, a to z 26,- Kč na 28,- Kč. Žák pak bude dostávat porci jako starší strávník. Toto lze provádět pouze na základě písemné žádosti zákonného zástupce, a to vždy od 1. dne v měsíci.

Zároveň upozorňujeme, že zařazení žáka do příslušné věkové kategorie se provádí na základě vyhlášky MŠMT. Žák je zařazen podle toho, zda v daném školním roce dosáhne požadovaného věku (tedy od 1.9. do 31.8.)

Složenky pro platbu obědů je nutné si vyzvednout (rodič nebo žák ) u ved. školní jídelny!

Pokud se dále nechcete ve ŠJ stravovat, je nutné dítě ze stravovaní odhlásit písemnou formou! Děkujeme.

Cena za čip – záloha je vratná

Čip: 75,- Kč

Projekt Obědy pro děti ve spolupráci s MŠMT

OPD_Banner_2016_120x600 OPD_Banner_2016_480x300 OPD_Banner_2016_998x100